regeling

Betekenis regeling

De betekenis van regeling is: "arrangement, reglementering, regularisatie, regulatie, bepaling, beschikking, bestel, inrichting, maatregel, oppuntstelling, ordening, ordinantie, organisatie, rangschikking, regime, reglement, schikking, vereffening, vergelijk, verordening, voorschrift, voorziening
besluit van algemene strekking afkomstig van het daartoe bevoegde Overheidsorgaan (b.v.een ministerie),soms beperkt tot die voorschriften die geen wetten in formele zin zijn
Het probleem waarbij bepaald moet worden in welke volgorde een aantal verschillende orders afgewerkt moeten worden.Daarbij moet rekening worden gehouden met de eventuele orderachterstand en de gecalculeerde doorlooptijden.Ook wel:Sequencing(1).
zodanige beïnvloeding van de waarde (werkelijke waarde) van een veranderlijke grootheid, dat deze waarde steeds gelijk aan een vooraf vastgestelde waarde (richtwaarde) wordt gehouden
` re - ge - lingde -woord (vrouwelijk)regelingenschikking, inrichting; verordening: een regeling treffen
".

Defenitie regeling

De definitie van regeling is: "arrangement, reglementering, regularisatie, regulatie, bepaling, beschikking, bestel, inrichting, maatregel, oppuntstelling, ordening, ordinantie, organisatie, rangschikking, regime, reglement, schikking, vereffening, vergelijk, verordening, voorschrift, voorziening
besluit van algemene strekking afkomstig van het daartoe bevoegde Overheidsorgaan (b.v.een ministerie),soms beperkt tot die voorschriften die geen wetten in formele zin zijn
Het probleem waarbij bepaald moet worden in welke volgorde een aantal verschillende orders afgewerkt moeten worden.Daarbij moet rekening worden gehouden met de eventuele orderachterstand en de gecalculeerde doorlooptijden.Ook wel:Sequencing(1).
zodanige beïnvloeding van de waarde (werkelijke waarde) van een veranderlijke grootheid, dat deze waarde steeds gelijk aan een vooraf vastgestelde waarde (richtwaarde) wordt gehouden
` re - ge - lingde -woord (vrouwelijk)regelingenschikking, inrichting; verordening: een regeling treffen
".