raad

Betekenis raad

De betekenis van raad is: "de -woord (mannelijk)1 raadgevingen raadgeving;iemand met raad en daad bijstaaniem. raad geven en tevens wat voor hem doen;te rade gaan bijom raad vragen bij;raad inwinnen bij iemand ;komt tijd, komt raadin de loop van de tijd zal er zich wel een oplossing voordoen;raad schaffeneen raad, een oplossing geven;goede raad was duurniemand wist wat te doen;met voorbedachten radezie bij voorbedacht ;op alles raad wetenvoor alles een oplossing weten;geen raad met iets wetenniet weten wat ermee te moeten beginnen;ten einde raad zijnniet meer weten wat te doen om tot een goede oplossing te komen;te rade worden(na overweging) besluiten;2 raden raadgevend, besturend, beslissend college; lid van zo`n college;Raad van Arbeidinstelling die de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt;Raad van Beroertendoor de hertog van Alva in 1567 ingestelde rechtbank, zie ookBloedraad ;raad van commissarissencollege van toezicht bij een vennootschap;raad van elfgroep van elf personen die prins carnaval bijstaat;Raad van Indiëraadgevend college dat de Gouverneur-Generaal van Nederlands Oost-Indië bijstond;Raad van Stateraadgevend college van veertien personen, aan het hoofd waarvan de regerende vorst(in) staat;raad van beheerraad van bestuur, in België orgaan dat belast is met het bestuur en de vertegenwoordiging van naamloze vennootschappen;raad van bestuurorgaan binnen (vooral grote) ondernemingen, dat zich bezighoudt met de planning, organisatie e.d. op lange termijn; zie ook bijHoge Raad
advies, raadgevingcommissie, senaat
".

Defenitie raad

De definitie van raad is: "de -woord (mannelijk)1 raadgevingen raadgeving;iemand met raad en daad bijstaaniem. raad geven en tevens wat voor hem doen;te rade gaan bijom raad vragen bij;raad inwinnen bij iemand ;komt tijd, komt raadin de loop van de tijd zal er zich wel een oplossing voordoen;raad schaffeneen raad, een oplossing geven;goede raad was duurniemand wist wat te doen;met voorbedachten radezie bij voorbedacht ;op alles raad wetenvoor alles een oplossing weten;geen raad met iets wetenniet weten wat ermee te moeten beginnen;ten einde raad zijnniet meer weten wat te doen om tot een goede oplossing te komen;te rade worden(na overweging) besluiten;2 raden raadgevend, besturend, beslissend college; lid van zo`n college;Raad van Arbeidinstelling die de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt;Raad van Beroertendoor de hertog van Alva in 1567 ingestelde rechtbank, zie ookBloedraad ;raad van commissarissencollege van toezicht bij een vennootschap;raad van elfgroep van elf personen die prins carnaval bijstaat;Raad van Indiëraadgevend college dat de Gouverneur-Generaal van Nederlands Oost-Indië bijstond;Raad van Stateraadgevend college van veertien personen, aan het hoofd waarvan de regerende vorst(in) staat;raad van beheerraad van bestuur, in België orgaan dat belast is met het bestuur en de vertegenwoordiging van naamloze vennootschappen;raad van bestuurorgaan binnen (vooral grote) ondernemingen, dat zich bezighoudt met de planning, organisatie e.d. op lange termijn; zie ook bijHoge Raad
advies, raadgevingcommissie, senaat
".