progressief

Betekenis progressief

De betekenis van progressief is: "pro - gres` sief(«Frans)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in rechte lijn voortgaand, voortschrijdend;2zich geleidelijk verder ontwikkelend: progressieve paralyse ;progressieve methodeboekhouden methode van renteberekening waarbij de rente van alle posten berekend wordt tot op de datum waarop de rekening-courant wordt afgesloten;3procentsgewijze hoger wordend: een progressief belastingtarief ;4vooruitstrevend, op vooruitgang gericht: een progressieve politieke partij
vooruitstrevend
opklimmend, voortgaand, voortschrijdendvooruitstrevend, geavanceerd
".

Defenitie progressief

De definitie van progressief is: "pro - gres` sief(«Frans)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1in rechte lijn voortgaand, voortschrijdend;2zich geleidelijk verder ontwikkelend: progressieve paralyse ;progressieve methodeboekhouden methode van renteberekening waarbij de rente van alle posten berekend wordt tot op de datum waarop de rekening-courant wordt afgesloten;3procentsgewijze hoger wordend: een progressief belastingtarief ;4vooruitstrevend, op vooruitgang gericht: een progressieve politieke partij
vooruitstrevend
opklimmend, voortgaand, voortschrijdendvooruitstrevend, geavanceerd
".