procedure

Betekenis procedure

De betekenis van procedure is: "pro - ce` du - re(«Frans)de -woordprocedures1gang van zaken in een proces, procesvoering;2handelwijze die men moet volgen om iets te bereiken;3gerechtelijke actie, proces
werkwijze
in de beide probleemgerichte programmeertalen ALGOL en PL1,de beschrijving van rekenkundige bewerkingen die bij herhaling in hetzelfde programma voorkomen, maar slechts eenmaal worden geformuleerd. Procedures hebben in deze programmeertalen dezelfde betekenis en dezelfde functie als subprogramma`s (subroutine, programmalus) in machinegerichte programmeertalen
in ruime zin, dwz naast de strafprocedure, alle door het slachtoffer in die hoedanigheid gelegde contacten met ongeacht welke autoriteit, overheidsdienst of organisatie voor slachtofferhulp (z.a.) vóór, tijdens of na de strafprocedure (z.a.)
procesvoeringproces
".

Defenitie procedure

De definitie van procedure is: "pro - ce` du - re(«Frans)de -woordprocedures1gang van zaken in een proces, procesvoering;2handelwijze die men moet volgen om iets te bereiken;3gerechtelijke actie, proces
werkwijze
in de beide probleemgerichte programmeertalen ALGOL en PL1,de beschrijving van rekenkundige bewerkingen die bij herhaling in hetzelfde programma voorkomen, maar slechts eenmaal worden geformuleerd. Procedures hebben in deze programmeertalen dezelfde betekenis en dezelfde functie als subprogramma`s (subroutine, programmalus) in machinegerichte programmeertalen
in ruime zin, dwz naast de strafprocedure, alle door het slachtoffer in die hoedanigheid gelegde contacten met ongeacht welke autoriteit, overheidsdienst of organisatie voor slachtofferhulp (z.a.) vóór, tijdens of na de strafprocedure (z.a.)
procesvoeringproces
".