precies

Betekenis precies

De betekenis van precies is: "pre` cies(«Frans)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1nauwkeurig, stipt; nauwgezet; historisch : de preciezen de strenge calvinisten; tegengest : rekkelijken ; zie ook bij Pietje Precies ;2geheel en al: zij is precies haar moeder ;3 Zuid-Nederlands blijkbaar, kennelijk, als `t ware;Jantje is precies ziekJantje lijkt wel ziek;4 Zuid-Nederlands vooral, bepaaldelijk, met name;precies omdatjuist omdat
nauwgezet, nauwkeurig, pront, stiptblijkbaar, kennelijkbepaaldelijk, juist, met name, vooralop de kop af, uitgerekendvlakkrek, net, recht
".

Defenitie precies

De definitie van precies is: "pre` cies(«Frans)bijvoeglijk naamwoord en bijwoord1nauwkeurig, stipt; nauwgezet; historisch : de preciezen de strenge calvinisten; tegengest : rekkelijken ; zie ook bij Pietje Precies ;2geheel en al: zij is precies haar moeder ;3 Zuid-Nederlands blijkbaar, kennelijk, als `t ware;Jantje is precies ziekJantje lijkt wel ziek;4 Zuid-Nederlands vooral, bepaaldelijk, met name;precies omdatjuist omdat
nauwgezet, nauwkeurig, pront, stiptblijkbaar, kennelijkbepaaldelijk, juist, met name, vooralop de kop af, uitgerekendvlakkrek, net, recht
".