polder

Betekenis polder

De betekenis van polder is: "` pol - derde -woord (mannelijk)poldersmet dijken omgeven laag land, waarin men de waterstand kan regelen
Een bedijkt stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld wordt.
laaggelegen, vlak gebied met waterlopen waarvan de verbinding met het buitenwater is of kan worden verbroken en waarin de waterstand dmv kunstwerken vrijwel los van de stand van het omri ngende water op een bepaald peil kan worden gehandhaafd; naar ontstaanswijze maakt men onderscheid tussen polders verkregen door bedijking van terreinen die te laag liggen voor voldoende natuurlijke afwatering, en zgn. droogmakerijen
".

Defenitie polder

De definitie van polder is: "` pol - derde -woord (mannelijk)poldersmet dijken omgeven laag land, waarin men de waterstand kan regelen
Een bedijkt stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld wordt.
laaggelegen, vlak gebied met waterlopen waarvan de verbinding met het buitenwater is of kan worden verbroken en waarin de waterstand dmv kunstwerken vrijwel los van de stand van het omri ngende water op een bepaald peil kan worden gehandhaafd; naar ontstaanswijze maakt men onderscheid tussen polders verkregen door bedijking van terreinen die te laag liggen voor voldoende natuurlijke afwatering, en zgn. droogmakerijen
".