plaats

Betekenis plaats

De betekenis van plaats is: "(«Oud-Frans«Latijn)de -woordplaatsen1plek, ruimte;ter plaatseop de (bekende, genoemde) plaats;dat is daar niet op zijn plaatsdat hoort, past daar niet;hij is daar op zijn plaatsin een functie of omgeving die voor hem geschikt is;plaats beslaan, innemen ;2plek om te staan of te zitten;plaats nemengaan zitten;voor iem. plaats makenvoor iem. ruimte maken;figuurlijk een functie of betrekking opgeven om die aan iem. over te doen;droefheid moet plaats maken voor vreugdedoor vreugde vervangen worden;de (zijn) plaats ruimen voor iem.zijn plaats (functie, betrekking) aan een ander overgeven; zie ook bij1 pas (I, bet 1) ;3binnenplaats; afgesloten open ruimte achter het huis;4stad, dorp e.d.;5 passage in een boek e.d.;ter aangehaalde plaatsein de zo-even aangehaalde passage of (wanneer aanduiding van bladzijde volgt ) in het zo-even aangehaalde geschrift;6 Zuid-Nederlands plein in een stad, dorp e.d.; dorpsplein, kerkplein;7 Zuid-Nederlands kamer, vertrek; bergruimte, bergplaats;plaats voor velo`s, fietsenfietsenstalling;8 Zuid-Nederlands betrekking, baan, post, positie: de plaats van kamerdienaar
plek, ruimtepositie, ligging, puntbinnenplaatsdorp, lokaliteit, mokum, oord, stad, stede, steedorpsplein, kerkpleinbergruimte, plek, bergplaatsbaan, betrekking, post, rang, standgelegenheid
".

Defenitie plaats

De definitie van plaats is: "(«Oud-Frans«Latijn)de -woordplaatsen1plek, ruimte;ter plaatseop de (bekende, genoemde) plaats;dat is daar niet op zijn plaatsdat hoort, past daar niet;hij is daar op zijn plaatsin een functie of omgeving die voor hem geschikt is;plaats beslaan, innemen ;2plek om te staan of te zitten;plaats nemengaan zitten;voor iem. plaats makenvoor iem. ruimte maken;figuurlijk een functie of betrekking opgeven om die aan iem. over te doen;droefheid moet plaats maken voor vreugdedoor vreugde vervangen worden;de (zijn) plaats ruimen voor iem.zijn plaats (functie, betrekking) aan een ander overgeven; zie ook bij1 pas (I, bet 1) ;3binnenplaats; afgesloten open ruimte achter het huis;4stad, dorp e.d.;5 passage in een boek e.d.;ter aangehaalde plaatsein de zo-even aangehaalde passage of (wanneer aanduiding van bladzijde volgt ) in het zo-even aangehaalde geschrift;6 Zuid-Nederlands plein in een stad, dorp e.d.; dorpsplein, kerkplein;7 Zuid-Nederlands kamer, vertrek; bergruimte, bergplaats;plaats voor velo`s, fietsenfietsenstalling;8 Zuid-Nederlands betrekking, baan, post, positie: de plaats van kamerdienaar
plek, ruimtepositie, ligging, puntbinnenplaatsdorp, lokaliteit, mokum, oord, stad, stede, steedorpsplein, kerkpleinbergruimte, plek, bergplaatsbaan, betrekking, post, rang, standgelegenheid
".