periode

Betekenis periode

De betekenis van periode is: "pe - ri` o - de(«Frans«Grieks)de -woord (vrouwelijk)periodes, perioden1tijdruimte, tijdvak (waarna een bepaald verschijnsel terugkeert); tijdvak in de geschiedenis; omlooptijd; maandstonden;2 wiskunde interval; cijfergroep van een repeterende breuk;3grote, uit een aantal zinsneden bestaande volzin;4 natuurkunde tijd waarin één trilling plaatsvindt;5 chemie elk van de onderdelen van het periodiek systeem;6 voetbal vastgesteld aantal competitiewedstrijden die de periodekampioen oplevert
Omloop, kringloop, ruimte-indeling, tijdsindeling.
Cyclustijd van de door het elektronenkanon afgegeven stroompulsen
ten behoeve van FTAM, periode waarin protocolcentrales met een bepaald doel bezig zijn, zoals het opzetten of afbreken van een applicatiecontext; voor elke periode is een verzameling van geldige berichten, in de vorm van toestandsovergangen, gedefinieerd; één entitieit bevindt zich altijd in één periode
tijdsspanne, tijdvak, tijdruimtetermijnvlaagintervalomlooptijd
".

Defenitie periode

De definitie van periode is: "pe - ri` o - de(«Frans«Grieks)de -woord (vrouwelijk)periodes, perioden1tijdruimte, tijdvak (waarna een bepaald verschijnsel terugkeert); tijdvak in de geschiedenis; omlooptijd; maandstonden;2 wiskunde interval; cijfergroep van een repeterende breuk;3grote, uit een aantal zinsneden bestaande volzin;4 natuurkunde tijd waarin één trilling plaatsvindt;5 chemie elk van de onderdelen van het periodiek systeem;6 voetbal vastgesteld aantal competitiewedstrijden die de periodekampioen oplevert
Omloop, kringloop, ruimte-indeling, tijdsindeling.
Cyclustijd van de door het elektronenkanon afgegeven stroompulsen
ten behoeve van FTAM, periode waarin protocolcentrales met een bepaald doel bezig zijn, zoals het opzetten of afbreken van een applicatiecontext; voor elke periode is een verzameling van geldige berichten, in de vorm van toestandsovergangen, gedefinieerd; één entitieit bevindt zich altijd in één periode
tijdsspanne, tijdvak, tijdruimtetermijnvlaagintervalomlooptijd
".