penitentiaire kamer

Betekenis penitentiaire kamer

De betekenis van penitentiaire kamer is: "Bijzondere kamer bij het Gerechtshof te Arnhem, bestaande uit leden van het Gerechtshof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige leden. Is belast met de behandeling van zaken in beroep tegen negatieve beslissingen omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling (zie art.73 Wet op de rechterlijke organisatie jo artt.15c en 15g Wetboek van Strafrecht)
".

Defenitie penitentiaire kamer

De definitie van penitentiaire kamer is: "Bijzondere kamer bij het Gerechtshof te Arnhem, bestaande uit leden van het Gerechtshof en twee niet tot de rechterlijke macht behorende personen als deskundige leden. Is belast met de behandeling van zaken in beroep tegen negatieve beslissingen omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling (zie art.73 Wet op de rechterlijke organisatie jo artt.15c en 15g Wetboek van Strafrecht)
".