overheidsopdracht voor leveringen

Betekenis overheidsopdracht voor leveringen

De betekenis van overheidsopdracht voor leveringen is: "schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van produkten, en die zijn gesloten tussen een leverancier (natuurlijke persoon of rechtspersoon),enerzijds, en een van de onder b) omschreven aanbestedende diensten, anderzijds. De levering van de produkten kan ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten
".

Defenitie overheidsopdracht voor leveringen

De definitie van overheidsopdracht voor leveringen is: "schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van produkten, en die zijn gesloten tussen een leverancier (natuurlijke persoon of rechtspersoon),enerzijds, en een van de onder b) omschreven aanbestedende diensten, anderzijds. De levering van de produkten kan ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten
".