oppervlakte cultuurgrond in eigendom

Betekenis oppervlakte cultuurgrond in eigendom

De betekenis van oppervlakte cultuurgrond in eigendom is: "door het geënquêteerde bedrijf geëxploiteerde grond die eigendom is van het bedrijfshoofd. Hieronder wordt eveneens de grond begrepen die door het bedrijfshoofd uit hoofde van vruchtgebruik, erfpacht en dergelijke, wordt geëxploiteerd
".

Defenitie oppervlakte cultuurgrond in eigendom

De definitie van oppervlakte cultuurgrond in eigendom is: "door het geënquêteerde bedrijf geëxploiteerde grond die eigendom is van het bedrijfshoofd. Hieronder wordt eveneens de grond begrepen die door het bedrijfshoofd uit hoofde van vruchtgebruik, erfpacht en dergelijke, wordt geëxploiteerd
".