oplevering van een werk in roerende staat

Betekenis oplevering van een werk in roerende staat

De betekenis van oplevering van een werk in roerende staat is: "de afgifte door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van een roerend goed dat hij heeft vervaardigd of samengesteld met behulp van stoffen en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever...zijn verstrekt,..
".

Defenitie oplevering van een werk in roerende staat

De definitie van oplevering van een werk in roerende staat is: "de afgifte door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van een roerend goed dat hij heeft vervaardigd of samengesteld met behulp van stoffen en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever...zijn verstrekt,..
".