opdracht

Betekenis opdracht

De betekenis van opdracht is: "` op - drachtde -woordopdrachten1bevel tot uitvoering van iets; opgelegde taak;zich van een opdracht kwijtenhet opgedragene uitvoeren;2het toewijden van een boekwerk aan iemand, meestal door middel van een inleidend woord;3 rooms-katholiek toewijding als nieuw lid van een congregatie: zijn opdracht doen
aan de Permanent Vertegenwoordigers
Benaming voor opdracht welke aan een missie of deskundige wordt meegegeven en waarnaar hij refereert bij de uitvoering van zijn taken.Bevat vaak formulering van taken die door missie moeten worden verricht en opsomming van zaken die moeten worden onderzocht
het dokumentdeel, waarin de personen of organisaties worden aangegeven, waarmee de auteur zich door het betreffende dokument wil verbinden
Order waaraan in een latere periode voldaan zal worden.(1)
zinvolle combinatie van termen of een instructie in een programmeertaal(1);bij computerprogrammering:betekenisvolle uitdrukking(2);een veralgemeende opdracht in brontaal(3);uitgebreide opdracht(macro)tot het uitvoeren van een reeks bewerkingen(4)
bestelling, karwei, last, lastgeving, mandaat, order, taak, zendingkerkwijding
".

Defenitie opdracht

De definitie van opdracht is: "` op - drachtde -woordopdrachten1bevel tot uitvoering van iets; opgelegde taak;zich van een opdracht kwijtenhet opgedragene uitvoeren;2het toewijden van een boekwerk aan iemand, meestal door middel van een inleidend woord;3 rooms-katholiek toewijding als nieuw lid van een congregatie: zijn opdracht doen
aan de Permanent Vertegenwoordigers
Benaming voor opdracht welke aan een missie of deskundige wordt meegegeven en waarnaar hij refereert bij de uitvoering van zijn taken.Bevat vaak formulering van taken die door missie moeten worden verricht en opsomming van zaken die moeten worden onderzocht
het dokumentdeel, waarin de personen of organisaties worden aangegeven, waarmee de auteur zich door het betreffende dokument wil verbinden
Order waaraan in een latere periode voldaan zal worden.(1)
zinvolle combinatie van termen of een instructie in een programmeertaal(1);bij computerprogrammering:betekenisvolle uitdrukking(2);een veralgemeende opdracht in brontaal(3);uitgebreide opdracht(macro)tot het uitvoeren van een reeks bewerkingen(4)
bestelling, karwei, last, lastgeving, mandaat, order, taak, zendingkerkwijding
".