oog

Betekenis oog

De betekenis van oog is: "het -woordogen1gezichtsorgaan;blauw oogblauwe rand of vlekken om het oog door een kwetsuur;met het blote oogzie bij bloot ;met het oog oprekening houdend met;onder vier ogentussen twee personen zonder dat er anderen bij zijn;(zo) op het oogop het eerste gezicht, naar de indruk bij het zien;oog om oog, tand om tandvergelding in verhouding tot het bedreven kwaad (naar Exodus 21 : 24);uit het oog, uit het hartweg en daardoor uit de gedachte, gezegd van oppervlakkige vriendschap of liefde;voor het oog van de wereldtegenover de mensen;iets met lede ogen aanzienzie bij leed (bet 2) ;een open oog hebben voorvan belang achten;iemand iets onder het oog (of de ogen) brengenzijn aandacht erop vestigen, het hem duidelijk maken;een oog (of oogje) dichtdoenniet te nauw kijken, niet te streng oordelen;zijn ogen laten gaan over ietsiets controlerend nagaan;zijn ogen niet durven (of kunnen) gelovenzeer verwonderd zijn over iets, omdat men het onmogelijk achtte;iem. oogjes gevena) eigenlijk iem. knipoogjes geven; b) figuurlijk met iem. in vriendschappelijke verstandhouding zijn of trachten te komen;zijn ogen de kost gevengoed rondkijken;het heeft zo geen oogziet er niet zo aantrekkelijk uit;op het oog hebbenbeogen of bedoelen, menen;ogen van achteren en van voren hebbenalles opmerken, zich niets laten ontgaan;het oog (een oogje) op iemand hebbenbijzondere aandacht aan iemand schenken, iemand aardig vinden;iets op het oog hebbena) naar iets uitkijken, het willen hebben; b) het bedoelen;niet veel oog op iets hebbener niet veel kijk op hebben;geen oog voor iets hebbenhet mooie of waardevolle er niet van zien;zijn ogen in de zak hebbenniets bemerken;in het oog houdener voortdurend op letten, er steeds rekening mee houden;het oog op iets houdenerop letten;een oogje in `t zeil houdenzo nu en dan eens letten op iets;iemand onder de ogen komenin iemands tegenwoordigheid komen;in het oog krijgen(na enig rondkijken) zien;in het oog lopen of springensterk de aandacht trekken;iemand de ogen openen voor ietsiets onder iemands aandacht brengen, waarvan hij het bestaan nooit vermoedde;grote ogen opzettenzeer verbaasd kijken;zich de ogen uit het hoofd schamenzich zichtbaar schamen;de ogen sluitenfiguurlijk sterven;zijn ogen voor iets sluitenzie bij sluiten ;duidelijk voor ogen staanals heldere voorstelling of levendige herinnering voor de geest staan;zich iets voor ogen stellenhet goed tot zich laten doordringen;in het oog vallende aandacht trekken;het oog op iemand laten vallenoverwegen om iem. tot een ambt te benoemen, een bepaalde taak op te dragen enz.;uit het oog verliezena) niet meer zien; b) figuurlijk aan zijn aandacht laten ontsnappen;iets onder (Zuid-Nederlands : voor) ogen zienzich de ernst ervan duidelijk bewust zijn;niemand naar de ogen behoeven te zienzich aan niemand behoeven te storen;iemand naar de ogen ziensteeds iemands wensen trachten te raden om daaraan te voldoen;zijn ogen zijn (of: zijn oog is) groter dan zijn maaghij heeft meer genomen dan hij op kan eten;het boze oog(in het volksgeloof van het Middellandse-Zeegebied) ziekte of kwaad veroorzakend oog van bep. personen;in mijn ogenvolgens mij, mijns inziens;ogen te kort komenvele en opwindende dingen zien;Zuid-Nederlands :dat kost me de ogen uit de kopeen boel geld, handen vol;Zuid-Nederlands :iets onder ogen nemenonder ogen zien;Zuid-Nederlands :een scheel oog op iem. trekkeniem. met (schele ogen van) nijd of afgunst aanzien;Zuid-Nederlands :een oogje trekkenknipogen;Zuid-Nederlands :ogen trekken of zijn ogen opentrekkengrote ogen opzetten;Zuid-Nederlands :Onze-Lieve-Heer zijn ogen uitstekenzonder reden klagen;Zuid-Nederlands :met geen ogen te zien zijnhelemaal niet te zien zijn; zie ook bijdoorn , meester , rad , splinter , uitsteken , zand ;2ronde opening in een naald, schaar enz.; zie ook bij naald ;3opening waarin een haak past;haken en ogenfiguurlijk geharrewar, moeilijkheden, gevoeligheden die men moet ontzien;4 stip; ronde figuur op pauwenveren enz.;5 vetbolletje;6 knop;7 Zuid-Nederlands uiterlijk, voorkomen: ga nooit alleen maar op het oog af ;dat gebouw heeft geen oogziet er niet uit, oogt niet;8 onbezet punt in het go-spel binnen iems. gebied
zintuig waarmee je ziet
Beslag op het roerblad, waarin het roer wordt opgehangen
boveneinde van een haak, ter bevestiging van de lijn
Metalen, vaak dubbele, ring waarmee men in een zeil of dekkleed een versterking van een gat maakt, waar een touw door moet
onderdeel van bepaalde naalden
oog dat past in een speciale stopper en dat het doorvoeren van kabels en kabelverbindingen mogelijk maakt, zodat ontkoppelen niet nodig is
stippitkiem, knop, vruchtknopvetbolletjevoorkomen, uiterlijk
".

Defenitie oog

De definitie van oog is: "het -woordogen1gezichtsorgaan;blauw oogblauwe rand of vlekken om het oog door een kwetsuur;met het blote oogzie bij bloot ;met het oog oprekening houdend met;onder vier ogentussen twee personen zonder dat er anderen bij zijn;(zo) op het oogop het eerste gezicht, naar de indruk bij het zien;oog om oog, tand om tandvergelding in verhouding tot het bedreven kwaad (naar Exodus 21 : 24);uit het oog, uit het hartweg en daardoor uit de gedachte, gezegd van oppervlakkige vriendschap of liefde;voor het oog van de wereldtegenover de mensen;iets met lede ogen aanzienzie bij leed (bet 2) ;een open oog hebben voorvan belang achten;iemand iets onder het oog (of de ogen) brengenzijn aandacht erop vestigen, het hem duidelijk maken;een oog (of oogje) dichtdoenniet te nauw kijken, niet te streng oordelen;zijn ogen laten gaan over ietsiets controlerend nagaan;zijn ogen niet durven (of kunnen) gelovenzeer verwonderd zijn over iets, omdat men het onmogelijk achtte;iem. oogjes gevena) eigenlijk iem. knipoogjes geven; b) figuurlijk met iem. in vriendschappelijke verstandhouding zijn of trachten te komen;zijn ogen de kost gevengoed rondkijken;het heeft zo geen oogziet er niet zo aantrekkelijk uit;op het oog hebbenbeogen of bedoelen, menen;ogen van achteren en van voren hebbenalles opmerken, zich niets laten ontgaan;het oog (een oogje) op iemand hebbenbijzondere aandacht aan iemand schenken, iemand aardig vinden;iets op het oog hebbena) naar iets uitkijken, het willen hebben; b) het bedoelen;niet veel oog op iets hebbener niet veel kijk op hebben;geen oog voor iets hebbenhet mooie of waardevolle er niet van zien;zijn ogen in de zak hebbenniets bemerken;in het oog houdener voortdurend op letten, er steeds rekening mee houden;het oog op iets houdenerop letten;een oogje in `t zeil houdenzo nu en dan eens letten op iets;iemand onder de ogen komenin iemands tegenwoordigheid komen;in het oog krijgen(na enig rondkijken) zien;in het oog lopen of springensterk de aandacht trekken;iemand de ogen openen voor ietsiets onder iemands aandacht brengen, waarvan hij het bestaan nooit vermoedde;grote ogen opzettenzeer verbaasd kijken;zich de ogen uit het hoofd schamenzich zichtbaar schamen;de ogen sluitenfiguurlijk sterven;zijn ogen voor iets sluitenzie bij sluiten ;duidelijk voor ogen staanals heldere voorstelling of levendige herinnering voor de geest staan;zich iets voor ogen stellenhet goed tot zich laten doordringen;in het oog vallende aandacht trekken;het oog op iemand laten vallenoverwegen om iem. tot een ambt te benoemen, een bepaalde taak op te dragen enz.;uit het oog verliezena) niet meer zien; b) figuurlijk aan zijn aandacht laten ontsnappen;iets onder (Zuid-Nederlands : voor) ogen zienzich de ernst ervan duidelijk bewust zijn;niemand naar de ogen behoeven te zienzich aan niemand behoeven te storen;iemand naar de ogen ziensteeds iemands wensen trachten te raden om daaraan te voldoen;zijn ogen zijn (of: zijn oog is) groter dan zijn maaghij heeft meer genomen dan hij op kan eten;het boze oog(in het volksgeloof van het Middellandse-Zeegebied) ziekte of kwaad veroorzakend oog van bep. personen;in mijn ogenvolgens mij, mijns inziens;ogen te kort komenvele en opwindende dingen zien;Zuid-Nederlands :dat kost me de ogen uit de kopeen boel geld, handen vol;Zuid-Nederlands :iets onder ogen nemenonder ogen zien;Zuid-Nederlands :een scheel oog op iem. trekkeniem. met (schele ogen van) nijd of afgunst aanzien;Zuid-Nederlands :een oogje trekkenknipogen;Zuid-Nederlands :ogen trekken of zijn ogen opentrekkengrote ogen opzetten;Zuid-Nederlands :Onze-Lieve-Heer zijn ogen uitstekenzonder reden klagen;Zuid-Nederlands :met geen ogen te zien zijnhelemaal niet te zien zijn; zie ook bijdoorn , meester , rad , splinter , uitsteken , zand ;2ronde opening in een naald, schaar enz.; zie ook bij naald ;3opening waarin een haak past;haken en ogenfiguurlijk geharrewar, moeilijkheden, gevoeligheden die men moet ontzien;4 stip; ronde figuur op pauwenveren enz.;5 vetbolletje;6 knop;7 Zuid-Nederlands uiterlijk, voorkomen: ga nooit alleen maar op het oog af ;dat gebouw heeft geen oogziet er niet uit, oogt niet;8 onbezet punt in het go-spel binnen iems. gebied
zintuig waarmee je ziet
Beslag op het roerblad, waarin het roer wordt opgehangen
boveneinde van een haak, ter bevestiging van de lijn
Metalen, vaak dubbele, ring waarmee men in een zeil of dekkleed een versterking van een gat maakt, waar een touw door moet
onderdeel van bepaalde naalden
oog dat past in een speciale stopper en dat het doorvoeren van kabels en kabelverbindingen mogelijk maakt, zodat ontkoppelen niet nodig is
stippitkiem, knop, vruchtknopvetbolletjevoorkomen, uiterlijk
".