onzuiver inkomen

Betekenis onzuiver inkomen

De betekenis van onzuiver inkomen is: "Totale inkomen van belastingplichtige verminderd met de zog. verwervingskosten. Pas na aftrek van premies soc. verz.,buitengewone lasten, te betalen rente enz. ontstaat het zog. belastbare inkomen
".

Defenitie onzuiver inkomen

De definitie van onzuiver inkomen is: "Totale inkomen van belastingplichtige verminderd met de zog. verwervingskosten. Pas na aftrek van premies soc. verz.,buitengewone lasten, te betalen rente enz. ontstaat het zog. belastbare inkomen
".