ontwikkeling

Betekenis ontwikkeling

De betekenis van ontwikkeling is: "ont` wik - ke - lingde -woord (vrouwelijk)ontwikkelingen1het ontwikkelen;2voortgang, groei;3geestelijke vorming;algemene ontwikkelingeen zekere mate van kennis op velerlei gebied
1 Geleidelijke verandering in een zekere richting. 2 Het ontwerpen en creëren. 3 Het ontwikkelen van fotorolletjes. 4 Kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling). 5 Gebeurtenis. 6 De wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen.
1)natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags-en handelingsmogelijkheden verwerft 2)vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen 3)in de zin van volksontwikkeling of ontwikkelingswerk:onderdeel of aspect van volwassenenvorming of volwasseneneducatie gericht op het vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden
Vooruitgang, toename in kennis, zelfstandigheid, welvaartstoename. Het begrip is aan discussie onderhevig en wordt-vooral bij instellingen-wel gelijk gesteld met economische groei. In de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking wordt er niet alleen economische groei onder verstaan, maar ook sociale vooruitgang en emancipatie
evolutie, beloop, groei, loop, voortgangontplooiing, beschaving, opvoeding, vorming
".

Defenitie ontwikkeling

De definitie van ontwikkeling is: "ont` wik - ke - lingde -woord (vrouwelijk)ontwikkelingen1het ontwikkelen;2voortgang, groei;3geestelijke vorming;algemene ontwikkelingeen zekere mate van kennis op velerlei gebied
1 Geleidelijke verandering in een zekere richting. 2 Het ontwerpen en creëren. 3 Het ontwikkelen van fotorolletjes. 4 Kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling). 5 Gebeurtenis. 6 De wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen.
1)natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags-en handelingsmogelijkheden verwerft 2)vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen 3)in de zin van volksontwikkeling of ontwikkelingswerk:onderdeel of aspect van volwassenenvorming of volwasseneneducatie gericht op het vergroten van kennis,bekwaamheden of vaardigheden
Vooruitgang, toename in kennis, zelfstandigheid, welvaartstoename. Het begrip is aan discussie onderhevig en wordt-vooral bij instellingen-wel gelijk gesteld met economische groei. In de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking wordt er niet alleen economische groei onder verstaan, maar ook sociale vooruitgang en emancipatie
evolutie, beloop, groei, loop, voortgangontplooiing, beschaving, opvoeding, vorming
".