onttrekking aan de landbouwproduktie

Betekenis onttrekking aan de landbouwproduktie

De betekenis van onttrekking aan de landbouwproduktie is: "hetzij het gebruik van de landbouwgrond van het bedrijf voor bebossing of een met het milieubehoud verenigbare bestemming van de grond voor andere doeleinden dan de landbouwproduktie; 2)hetzij het niet langer bebouwen van de landbouwgrond van het bedrijf; in dit geval kan het bedrijfshoofd dat zijn bedrijf beëindigt, worden verplicht de landbouwgrond, met name met het oog op het behoud van het natuurlandschap, te onderhouden, met dien verstande dat niet meer voor commerciële doeleinden mag worden geproduceerd
".

Defenitie onttrekking aan de landbouwproduktie

De definitie van onttrekking aan de landbouwproduktie is: "hetzij het gebruik van de landbouwgrond van het bedrijf voor bebossing of een met het milieubehoud verenigbare bestemming van de grond voor andere doeleinden dan de landbouwproduktie; 2)hetzij het niet langer bebouwen van de landbouwgrond van het bedrijf; in dit geval kan het bedrijfshoofd dat zijn bedrijf beëindigt, worden verplicht de landbouwgrond, met name met het oog op het behoud van het natuurlandschap, te onderhouden, met dien verstande dat niet meer voor commerciële doeleinden mag worden geproduceerd
".