ongelijk

Betekenis ongelijk

De betekenis van ongelijk is: "1on - ge` lijk ,` on - ge - lijkbijvoeglijk naamwoord en bijwoordniet gelijk; niet effen; onregelmatig2` on - ge - lijkhet -woord1 :ongelijk hebbenniet de juiste mening hebben, niet in zijn recht staan;ik kan hem geen ongelijk gevenik vind dat hij verstandig gehandeld heeft;iem. in het ongelijk stelleniemands mening of handelwijze veroordelen;2 verouderd onbillijkheid, onrecht, verongelijking
ongelijksoortig, uiteenlopend, verschillendgeaccidenteerd, oneffen, onregelmatig, ruwonbillijkheid, verongelijking
".

Defenitie ongelijk

De definitie van ongelijk is: "1on - ge` lijk ,` on - ge - lijkbijvoeglijk naamwoord en bijwoordniet gelijk; niet effen; onregelmatig2` on - ge - lijkhet -woord1 :ongelijk hebbenniet de juiste mening hebben, niet in zijn recht staan;ik kan hem geen ongelijk gevenik vind dat hij verstandig gehandeld heeft;iem. in het ongelijk stelleniemands mening of handelwijze veroordelen;2 verouderd onbillijkheid, onrecht, verongelijking
ongelijksoortig, uiteenlopend, verschillendgeaccidenteerd, oneffen, onregelmatig, ruwonbillijkheid, verongelijking
".