officier

Betekenis officier

De betekenis van officier is: "of - fi` cier(«Frans«Latijn)de -woord (mannelijk)officieren, officiers1 militaire term iem. met de rang van luitenant en hoger;officier van gezondheidarts voor de geneeskundige dienst bij het leger;2 op schepen titel van stuurlieden en werktuigkundigen;3rang boven ridder bij vele ridderorden;4ambtenaar; thans alleen nog inofficier van justitiefunctionaris van het Openbaar Ministerie bij de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht, die belast is met de opsporing van strafbare feiten en beslist over de vervolging hiervan
een lid van de bemanning, niet zijnde de kapitein, die als zodanig is aangewezen door de nationale wetten of voorschriften, of, indien zulks niet is geschied, door collectieve arbeidsovereenkomsten of het gebruik
of - fi - cier[-` sjee](Frans«Latijn)de -woord (mannelijk)officierssuikerwerker; vgl : office (bet 1)
".

Defenitie officier

De definitie van officier is: "of - fi` cier(«Frans«Latijn)de -woord (mannelijk)officieren, officiers1 militaire term iem. met de rang van luitenant en hoger;officier van gezondheidarts voor de geneeskundige dienst bij het leger;2 op schepen titel van stuurlieden en werktuigkundigen;3rang boven ridder bij vele ridderorden;4ambtenaar; thans alleen nog inofficier van justitiefunctionaris van het Openbaar Ministerie bij de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht, die belast is met de opsporing van strafbare feiten en beslist over de vervolging hiervan
een lid van de bemanning, niet zijnde de kapitein, die als zodanig is aangewezen door de nationale wetten of voorschriften, of, indien zulks niet is geschied, door collectieve arbeidsovereenkomsten of het gebruik
of - fi - cier[-` sjee](Frans«Latijn)de -woord (mannelijk)officierssuikerwerker; vgl : office (bet 1)
".