nota

Betekenis nota

De betekenis van nota is: "` no - ta(«Latijn)de -woordnota`s1 Zuid-Nederlands aantekening, notitie;nota houden van ietsiets noteren, notitie houden van;2nota van iets nemeniets ter kennis nemen;3geschrift waarin een officieel persoon iets bekendmaakt of zijn standpunt uiteenzet;4rekening;5 Zuid-Nederlands (korte) mededeling, opmerking, noot; voetnoot; korte toelichting, inleidende opmerking
stuk waarin een uitvoerend orgaan (regering, minister, B en W, Gedeputeerde Staten e.a.)een uiteenzetting en toelichting m.b.t. gevoerd of te voeren beleid t.a.v. een bepaalde beleidskwestie geeft
memo, aantekening, memorandum, notitiememorandum, rekeningvoetnoot, mededeling, noot, opmerking
".

Defenitie nota

De definitie van nota is: "` no - ta(«Latijn)de -woordnota`s1 Zuid-Nederlands aantekening, notitie;nota houden van ietsiets noteren, notitie houden van;2nota van iets nemeniets ter kennis nemen;3geschrift waarin een officieel persoon iets bekendmaakt of zijn standpunt uiteenzet;4rekening;5 Zuid-Nederlands (korte) mededeling, opmerking, noot; voetnoot; korte toelichting, inleidende opmerking
stuk waarin een uitvoerend orgaan (regering, minister, B en W, Gedeputeerde Staten e.a.)een uiteenzetting en toelichting m.b.t. gevoerd of te voeren beleid t.a.v. een bepaalde beleidskwestie geeft
memo, aantekening, memorandum, notitiememorandum, rekeningvoetnoot, mededeling, noot, opmerking
".