naam

Betekenis naam

De betekenis van naam is: "de -woord (mannelijk)namen1vast woord waarmee iem. of iets wordt aangeduid;in naamnaar de uiterlijke schijn;in naam vanop gezag van, krachtens;op naamde naam van de houder dragend;uit naam vanvanwege, in opdracht van;bij name noemenmet de naam;met namegenaamd; met de naam genoemd; ook in het bijzonder, voornamelijk;ten name van iem.op naam van iem. als houder;het mag geen naam hebbenhet heeft niets te betekenen;de dingen bij de (hun) naam noemenrechtuit zeggen waar het op staat, de zaak niet verbloemen;Zuid-Nederlands :dat heeft geen naamhet is ongehoord, schandalig, schandelijk; daar zijn geen woorden voor;2bekendheid, faam;een goede of kwade naam hebbengoed of kwaad bekendstaan;te goeder naam en faam bekend staande algemene achting genieten;naam makenbekendheid verwerven;iem. van naamvan algemene bekendheid; zie ook bijaandeel (bet 3) , eer en wet
in de context van directories, aanduiding van entries of delen daarvan
teken of groep van tekens gebruikt om een gegevenselement te identificeren of te benoemen en eventueel om bepaalde eigenschappen van dat gegeven aan te duiden
benaming, denominatiefaam, bekendheid, eer, renommee, roepetiket
".

Defenitie naam

De definitie van naam is: "de -woord (mannelijk)namen1vast woord waarmee iem. of iets wordt aangeduid;in naamnaar de uiterlijke schijn;in naam vanop gezag van, krachtens;op naamde naam van de houder dragend;uit naam vanvanwege, in opdracht van;bij name noemenmet de naam;met namegenaamd; met de naam genoemd; ook in het bijzonder, voornamelijk;ten name van iem.op naam van iem. als houder;het mag geen naam hebbenhet heeft niets te betekenen;de dingen bij de (hun) naam noemenrechtuit zeggen waar het op staat, de zaak niet verbloemen;Zuid-Nederlands :dat heeft geen naamhet is ongehoord, schandalig, schandelijk; daar zijn geen woorden voor;2bekendheid, faam;een goede of kwade naam hebbengoed of kwaad bekendstaan;te goeder naam en faam bekend staande algemene achting genieten;naam makenbekendheid verwerven;iem. van naamvan algemene bekendheid; zie ook bijaandeel (bet 3) , eer en wet
in de context van directories, aanduiding van entries of delen daarvan
teken of groep van tekens gebruikt om een gegevenselement te identificeren of te benoemen en eventueel om bepaalde eigenschappen van dat gegeven aan te duiden
benaming, denominatiefaam, bekendheid, eer, renommee, roepetiket
".