monument

Betekenis monument

De betekenis van monument is: "mo - nu` ment(«Frans«Latijn)het -woordmonumenten1gedenkteken; iets wat de herinnering aan iem. of iets doet voortleven;2overblijfsel van vroegere kunst of cultuur; werk (gebouw enz.) dat een bepaald kunst- of cultuurtijdperk typisch vertegenwoordigt; bij uitbreiding ook gebruikt voor niet door mensenhand gemaakte zaken; vgl : natuurmonument ;3 vaak verkl : monumentje in Nederland oud, historisch bouwwerk waarmee monumentenzorg (zie aldaar) bemoeienis heeft
Gedenkteken, iets wat de herinnering aan iemand of iets doet voorleven.
alle tenminste 50 jaar geleden vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (art.1 Monumentenwet)
gedenkteken
".

Defenitie monument

De definitie van monument is: "mo - nu` ment(«Frans«Latijn)het -woordmonumenten1gedenkteken; iets wat de herinnering aan iem. of iets doet voortleven;2overblijfsel van vroegere kunst of cultuur; werk (gebouw enz.) dat een bepaald kunst- of cultuurtijdperk typisch vertegenwoordigt; bij uitbreiding ook gebruikt voor niet door mensenhand gemaakte zaken; vgl : natuurmonument ;3 vaak verkl : monumentje in Nederland oud, historisch bouwwerk waarmee monumentenzorg (zie aldaar) bemoeienis heeft
Gedenkteken, iets wat de herinnering aan iemand of iets doet voorleven.
alle tenminste 50 jaar geleden vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde (art.1 Monumentenwet)
gedenkteken
".