monitor

Betekenis monitor

De betekenis van monitor is: "` mo - ni - tor(«Latijn)de -woord (mannelijk)monitors1radio- of televisieontvanger voor controle op de technische kwaliteit van de uitzending;2 computerterm beeldscherm dat met een computersysteem is verbonden; ook dat deel van de programmatuur en apparatuur dat de werking van een computersysteem registreert en weergeeft;3 in België persoon die leiding geeft aan en toezicht houdt op jeugdigen, jeugdleider, groepsleider, leider; ook leraar;4 in België iem. die jonge studenten bij hun studie helpt en begeleidt, studiementor, mentor, studiebegeleider
a) apparatuur-en/of programmatuurvoorziening, die bepaalde geselecteerde bewerkingen van de computer observeert en registreert om zijn prestaties te kunnen analyseren; b) procesregeling waarbij informatie wordt verschaft door het geregelde systeem aan een operateur om de loop van het proces te kunnen bewaken
Apparaat dat uitvoergegevens van de computer ontvangt en deze visueel op een scherm weergeeft
programmatuur of apparatuur die de bewerkingen van een systeem in het oog houdt, er op toeziet, dat ze volgens de gestelde normen verlopen, ze bestuurt en controleert (VE); persoon die de bewerkingen van een systeem in het oog houdt (MC)
Televisieweergeefapparaat zonder ingebouwde ontvanger Wordt direct op de videosignaalketen aangesloten
toestel dat waarschuwt voor de aanwezigheid van gevaarlijke stralen
beeldschermgroepsleider, jeugdleider, leider, leraarmentor, studiebegeleider, studiementor
".

Defenitie monitor

De definitie van monitor is: "` mo - ni - tor(«Latijn)de -woord (mannelijk)monitors1radio- of televisieontvanger voor controle op de technische kwaliteit van de uitzending;2 computerterm beeldscherm dat met een computersysteem is verbonden; ook dat deel van de programmatuur en apparatuur dat de werking van een computersysteem registreert en weergeeft;3 in België persoon die leiding geeft aan en toezicht houdt op jeugdigen, jeugdleider, groepsleider, leider; ook leraar;4 in België iem. die jonge studenten bij hun studie helpt en begeleidt, studiementor, mentor, studiebegeleider
a) apparatuur-en/of programmatuurvoorziening, die bepaalde geselecteerde bewerkingen van de computer observeert en registreert om zijn prestaties te kunnen analyseren; b) procesregeling waarbij informatie wordt verschaft door het geregelde systeem aan een operateur om de loop van het proces te kunnen bewaken
Apparaat dat uitvoergegevens van de computer ontvangt en deze visueel op een scherm weergeeft
programmatuur of apparatuur die de bewerkingen van een systeem in het oog houdt, er op toeziet, dat ze volgens de gestelde normen verlopen, ze bestuurt en controleert (VE); persoon die de bewerkingen van een systeem in het oog houdt (MC)
Televisieweergeefapparaat zonder ingebouwde ontvanger Wordt direct op de videosignaalketen aangesloten
toestel dat waarschuwt voor de aanwezigheid van gevaarlijke stralen
beeldschermgroepsleider, jeugdleider, leider, leraarmentor, studiebegeleider, studiementor
".