mondiaal fonds voor energie-efficiëntie

Betekenis mondiaal fonds voor energie-efficiëntie

De betekenis van mondiaal fonds voor energie-efficiëntie is: "fonds waarin de deelnemende landen (overheden) een bijdrage storten, en waaruit zij kredieten (tradeable warming credits, TWC`s) krijgen toegekend indien zij verbetering van de energie-efficiëntie in hun land bewerkstelligen. Anders gezegd, landen kopen een krediet tegen een basisprijs en financieren dat in eerste instantie uit het overheidsbudget. De kosten van het krediet vormen een prikkel om een emissie-verminderend beleid te vormen. De bijdragen aan het fonds, danwel de kosten van het krediet, zijn berekend naar rato van de nationale CO2-emissies, bijvoorbeeld 0,10 US dollar per ton koolstof. De kredieten zijn tussen landen verhandelbaar. Doel van het fonds is de stimulering van een bewuster en efficiënter gebruik van energie en daarbij een voorbeeldfunctie te vervullen naar niet-participerende landen toe. Met de middelen in het fonds wordt technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden gefinancierd. Energie-efficiëntie = rendement van de verbruikte hoeveelheid energie
".

Defenitie mondiaal fonds voor energie-efficiëntie

De definitie van mondiaal fonds voor energie-efficiëntie is: "fonds waarin de deelnemende landen (overheden) een bijdrage storten, en waaruit zij kredieten (tradeable warming credits, TWC`s) krijgen toegekend indien zij verbetering van de energie-efficiëntie in hun land bewerkstelligen. Anders gezegd, landen kopen een krediet tegen een basisprijs en financieren dat in eerste instantie uit het overheidsbudget. De kosten van het krediet vormen een prikkel om een emissie-verminderend beleid te vormen. De bijdragen aan het fonds, danwel de kosten van het krediet, zijn berekend naar rato van de nationale CO2-emissies, bijvoorbeeld 0,10 US dollar per ton koolstof. De kredieten zijn tussen landen verhandelbaar. Doel van het fonds is de stimulering van een bewuster en efficiënter gebruik van energie en daarbij een voorbeeldfunctie te vervullen naar niet-participerende landen toe. Met de middelen in het fonds wordt technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden gefinancierd. Energie-efficiëntie = rendement van de verbruikte hoeveelheid energie
".