met pompaccumulatie geproduceerde elektrische ener

Betekenis met pompaccumulatie geproduceerde elektrische ener

De betekenis van met pompaccumulatie geproduceerde elektrische ener is: "elektrische energie geproduceerd bij het door turbines leiden van uit bovenspaarbekkens afkomstig water bij een verval gelijk aan de hoogte van het bovenspaarbekken min die van het pompg ebouw
".

Defenitie met pompaccumulatie geproduceerde elektrische ener

De definitie van met pompaccumulatie geproduceerde elektrische ener is: "elektrische energie geproduceerd bij het door turbines leiden van uit bovenspaarbekkens afkomstig water bij een verval gelijk aan de hoogte van het bovenspaarbekken min die van het pompg ebouw
".