meester

Betekenis meester

De betekenis van meester is: "` mees - ter(«Latijn)de -woord (mannelijk)meesters1meerdere; baas;zich meester maken van ietshet in zijn macht krijgen, veroveren;meester zijn van zichzelfzich beheersen;een taal, vak enz. meester zijnbeheersen, goed kennen;zijn aandoeningen meester blijvenbeheersen;het oog van de meester maakt het paard vetals er toezicht gehouden wordt, verloopt de arbeid beter;2leermeester, onderwijzer;3iem. die het doctoraal examen in de rechten heeft afgelegd;4 historisch titel van grote vakbekwaamheid in een gilde;5 groot kunstenaar, groot kenner; werken van grote meesters ;een oude meestergroot schilder behorende tot een oude schilderschool;6 scheepsmachinist;7 titel bij dammen of schaken, lager dan grootmeester
Meester is een titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt. Iemand die nog bekwamer is, is grootmeester. Men treft meesters in vele disciplines.
(hier:)aanspreekvorm voor juristen-niet leden van de rechterlijke macht
Sergeant = onderofficier categorie OR-6(NAVO)bij de Nederlandse Koninklijke Marine.Meester = idem bij de Belgische Zeemacht(1)
maître, maestro, meerdere, padrone, baas, eigenaar, heer, patron, toeanmagister, leermeester, onderwijzerscheepsmachinist
".

Defenitie meester

De definitie van meester is: "` mees - ter(«Latijn)de -woord (mannelijk)meesters1meerdere; baas;zich meester maken van ietshet in zijn macht krijgen, veroveren;meester zijn van zichzelfzich beheersen;een taal, vak enz. meester zijnbeheersen, goed kennen;zijn aandoeningen meester blijvenbeheersen;het oog van de meester maakt het paard vetals er toezicht gehouden wordt, verloopt de arbeid beter;2leermeester, onderwijzer;3iem. die het doctoraal examen in de rechten heeft afgelegd;4 historisch titel van grote vakbekwaamheid in een gilde;5 groot kunstenaar, groot kenner; werken van grote meesters ;een oude meestergroot schilder behorende tot een oude schilderschool;6 scheepsmachinist;7 titel bij dammen of schaken, lager dan grootmeester
Meester is een titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt. Iemand die nog bekwamer is, is grootmeester. Men treft meesters in vele disciplines.
(hier:)aanspreekvorm voor juristen-niet leden van de rechterlijke macht
Sergeant = onderofficier categorie OR-6(NAVO)bij de Nederlandse Koninklijke Marine.Meester = idem bij de Belgische Zeemacht(1)
maître, maestro, meerdere, padrone, baas, eigenaar, heer, patron, toeanmagister, leermeester, onderwijzerscheepsmachinist
".