meerwaarde

Betekenis meerwaarde

De betekenis van meerwaarde is: "` meer - waardede -woord (vrouwelijk)overwaarde; het verschil tussen de waarde van een product beschouwd als een hoeveelheid in dat product geïnvesteerde arbeid en het loon dat de arbeider voor de vervaardiging van dat product ontvangt
het bedrag waarmede de boekwaarde van een duurzaam bedrijfsmiddel bij een herwaardering wordt verhoogd
toename in waarde van een goed tussen twee achtereenvolgende momenten van waardering
winst die wordt verkregen uit de vervreemding of de ruil van kapitaalgoederen. Deze winst is het bedrag waarmede de opbrengst minus de aan de vervreemding verbonden kosten, de verkrijgingswaarde of de boekwaarde of andere fiscale waarde te boven gaat
overwaarde
".

Defenitie meerwaarde

De definitie van meerwaarde is: "` meer - waardede -woord (vrouwelijk)overwaarde; het verschil tussen de waarde van een product beschouwd als een hoeveelheid in dat product geïnvesteerde arbeid en het loon dat de arbeider voor de vervaardiging van dat product ontvangt
het bedrag waarmede de boekwaarde van een duurzaam bedrijfsmiddel bij een herwaardering wordt verhoogd
toename in waarde van een goed tussen twee achtereenvolgende momenten van waardering
winst die wordt verkregen uit de vervreemding of de ruil van kapitaalgoederen. Deze winst is het bedrag waarmede de opbrengst minus de aan de vervreemding verbonden kosten, de verkrijgingswaarde of de boekwaarde of andere fiscale waarde te boven gaat
overwaarde
".