mediteren

Betekenis mediteren

De betekenis van mediteren is: "me - di` te - ren(«Frans«Latijn) (mediteerde, h. gemediteerd)zich in gedachten verdiepen, peinzen; rooms-katholiek zich overgeven aan stille gebeden of vrome bespiegelingen, vooral van het lijden van Jezus (vooral in de vastentijd); thans vaker (onder invloed van Oosterse religies) een bepaalde geestelijke activiteit beoefenen ter ontspanning of ter bereiking van eenwording met God of een godheid e.d.
peinzen
".

Defenitie mediteren

De definitie van mediteren is: "me - di` te - ren(«Frans«Latijn) (mediteerde, h. gemediteerd)zich in gedachten verdiepen, peinzen; rooms-katholiek zich overgeven aan stille gebeden of vrome bespiegelingen, vooral van het lijden van Jezus (vooral in de vastentijd); thans vaker (onder invloed van Oosterse religies) een bepaalde geestelijke activiteit beoefenen ter ontspanning of ter bereiking van eenwording met God of een godheid e.d.
peinzen
".