medezeggenschapsraad

Betekenis medezeggenschapsraad

De betekenis van medezeggenschapsraad is: "Het bevoegd gezag stelt de medenzeggenschapsraad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De raad heeft voorts de taak in de school in het algemeen te waken tegen discriminatie en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen
".

Defenitie medezeggenschapsraad

De definitie van medezeggenschapsraad is: "Het bevoegd gezag stelt de medenzeggenschapsraad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de school met hem te bespreken. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De raad heeft voorts de taak in de school in het algemeen te waken tegen discriminatie en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen
".