lokalisatie van de activa

Betekenis lokalisatie van de activa

De betekenis van lokalisatie van de activa is: "de aanwezigheid van roerende of onroerende activa op het grondgebied dat valt onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit van de betrokken Partij bij de Overeenkomst zonder dat de roerende activa gedeponeerd behoeven te zijn en zonder dat ten aanzien van de onroerende activa beperkende maatregelen zoals hypothecaire inschrijving van toepassing behoeven te zijn. De activa, bestaande in schuldvorderingen, worden geacht zich te bevinden op het grondgebied dat valt onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit van de Partij bij de Overeenkomst, waar deze activa realiseerbaar zijn
".

Defenitie lokalisatie van de activa

De definitie van lokalisatie van de activa is: "de aanwezigheid van roerende of onroerende activa op het grondgebied dat valt onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit van de betrokken Partij bij de Overeenkomst zonder dat de roerende activa gedeponeerd behoeven te zijn en zonder dat ten aanzien van de onroerende activa beperkende maatregelen zoals hypothecaire inschrijving van toepassing behoeven te zijn. De activa, bestaande in schuldvorderingen, worden geacht zich te bevinden op het grondgebied dat valt onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteit van de Partij bij de Overeenkomst, waar deze activa realiseerbaar zijn
".