locatie

Betekenis locatie

De betekenis van locatie is: "lo` ca - tie[-(t)sie](«Latijn)de -woord (vrouwelijk)locaties1plaatsbepaling;2plaats buiten de studio`s, waar film- of televisieopnamen worden gemaakt, plaats van de handeling: deze scène is op locatie opgenomen ;3 Zuid-Nederlands plaatsbespreking, voorverkoop (van toegangskaarten voor schouwburg, bioscoop e.d.)
plaats
elk terrein waarop industriële activiteiten onder controle van een bedrijf op een gegeven plaats worden uitgevoerd, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande of daarbij behorende opslag van grondstoffen, van bij-,tussen-en eindprodukten en van afval en met inbegrip van de al dan niet vaste instrastructuur en uitrusting die met deze activiteiten gemoeid zijn
plaatsbepalingplaatsbespreking, voorverkoop
".

Defenitie locatie

De definitie van locatie is: "lo` ca - tie[-(t)sie](«Latijn)de -woord (vrouwelijk)locaties1plaatsbepaling;2plaats buiten de studio`s, waar film- of televisieopnamen worden gemaakt, plaats van de handeling: deze scène is op locatie opgenomen ;3 Zuid-Nederlands plaatsbespreking, voorverkoop (van toegangskaarten voor schouwburg, bioscoop e.d.)
plaats
elk terrein waarop industriële activiteiten onder controle van een bedrijf op een gegeven plaats worden uitgevoerd, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande of daarbij behorende opslag van grondstoffen, van bij-,tussen-en eindprodukten en van afval en met inbegrip van de al dan niet vaste instrastructuur en uitrusting die met deze activiteiten gemoeid zijn
plaatsbepalingplaatsbespreking, voorverkoop
".