lijk

Betekenis lijk

De betekenis van lijk is: "1het -woordlijkendood lichaam;over lijken gaanniets of niemand ontzien;over mijn lijk!nooit!, niet tijdens mijn leven!;voor lijk liggenbewusteloos, uitgeput enz. liggen;een levend lijkpersoon die er erg slecht, ongezond uitziet;een oud lijkbleke, magere, oude vrouw;lijk in de kastonverwacht opduikend probleem, bekend bij maar verzwegen door de voorganger in een functie of door een andere persoon of partij waarmee een overeenkomst is aangegaan:na drie maanden vonden wij het eerste lijk in de kast2lijkhet -woordlijkenboordsel van zeil;uit de lijken geslagenfiguurlijk uit zijn evenwicht geraakt, in de war3lijkvoegwoordZuid-Nederlands gelijk, zoals, (net) als
dood lichaam
stoffelijk overschotals, gelijk, zoals
".

Defenitie lijk

De definitie van lijk is: "1het -woordlijkendood lichaam;over lijken gaanniets of niemand ontzien;over mijn lijk!nooit!, niet tijdens mijn leven!;voor lijk liggenbewusteloos, uitgeput enz. liggen;een levend lijkpersoon die er erg slecht, ongezond uitziet;een oud lijkbleke, magere, oude vrouw;lijk in de kastonverwacht opduikend probleem, bekend bij maar verzwegen door de voorganger in een functie of door een andere persoon of partij waarmee een overeenkomst is aangegaan:na drie maanden vonden wij het eerste lijk in de kast2lijkhet -woordlijkenboordsel van zeil;uit de lijken geslagenfiguurlijk uit zijn evenwicht geraakt, in de war3lijkvoegwoordZuid-Nederlands gelijk, zoals, (net) als
dood lichaam
stoffelijk overschotals, gelijk, zoals
".