lijden

Betekenis lijden

De betekenis van lijden is: "1` lij - denI (leed, h. geleden)smart, pijn, schade ondervinden: hij heeft veel geleden ;lijdende zijneen ziekte hebben; verdragen, verduren, dulden:iets niet kunnen lijden ;dat lijdt geen twijfeldat is ongetwijfeld waar;die zaak kan geen uitstel lijdener moet terstond gehandeld worden;het kan daar wel wat lijdener kan daar wel wat gemist worden;iemand niet mogen lijdeniem. niet sympathiek vinden;lijdend voorwerpzindeel, dat aanduidt waarop de handeling gericht is, schertsend slachtoffer;de lijdende vormzinvorm waarbij datgene waarop de handeling gericht is, onderwerp is en dat waarvan de handeling uitgaat, een bepaling, bijv. de hond wordt door de man geslagen ;de Lijdende Kerkrooms-katholiek de zielen in het vagevuur; zie ook bijtwijfel ;IIhet -woordsmart, pijnen;uit zijn lijden helpen, verlosseneen mens of een dier doden om een pijnlijk en langdurig sterven te voorkomen2` lij - den(leed, is geleden)voorbijgaan; het is vijf jaar geleden ;het leed niet lang of...duurde
pijn hebbendoorstaan, dulden, ondergaan, tolereren, uitstaan, verdragen, verdurenpijn, smart
".

Defenitie lijden

De definitie van lijden is: "1` lij - denI (leed, h. geleden)smart, pijn, schade ondervinden: hij heeft veel geleden ;lijdende zijneen ziekte hebben; verdragen, verduren, dulden:iets niet kunnen lijden ;dat lijdt geen twijfeldat is ongetwijfeld waar;die zaak kan geen uitstel lijdener moet terstond gehandeld worden;het kan daar wel wat lijdener kan daar wel wat gemist worden;iemand niet mogen lijdeniem. niet sympathiek vinden;lijdend voorwerpzindeel, dat aanduidt waarop de handeling gericht is, schertsend slachtoffer;de lijdende vormzinvorm waarbij datgene waarop de handeling gericht is, onderwerp is en dat waarvan de handeling uitgaat, een bepaling, bijv. de hond wordt door de man geslagen ;de Lijdende Kerkrooms-katholiek de zielen in het vagevuur; zie ook bijtwijfel ;IIhet -woordsmart, pijnen;uit zijn lijden helpen, verlosseneen mens of een dier doden om een pijnlijk en langdurig sterven te voorkomen2` lij - den(leed, is geleden)voorbijgaan; het is vijf jaar geleden ;het leed niet lang of...duurde
pijn hebbendoorstaan, dulden, ondergaan, tolereren, uitstaan, verdragen, verdurenpijn, smart
".