licht

Betekenis licht

De betekenis van licht is: "Ihet -woordlichten1schijnsel;2lichtgevend voorwerp, lamp; zie ook bij betimmeren , 1 groen , korenmaat ;3venster boven een deur;4gezichtsvermogen:iemand het licht in de ogen niet gunneniem. heel weinig gunnen;5 figuurlijk plotseling inzicht: er ging hem een licht op ;zijn licht ergens op of over laten schijnen(als deskundige) zijn gedachten (hardop) ergens over laten gaan;6 slim persoon, knapperd: het is geen licht ;7 openbaarheid, bekendheid;aan het licht brengenbekend maken;in het licht gevenpubliceren;aan het licht komenbekend worden;in het licht stellenduidelijk laten zien;8 levenslicht;het licht schenken aanbaren, het leven geven aan;het licht ziena) geboren worden; b) verschijnen; c) een bijzondere ervaring beleven, bijv. de dingen plotseling beter of in een ander verband menen te zien, een goddelijke openbaring ten deel vallen of een hogere waarheid ontdekken, waardoor het leven een ander beloop krijgt;IIbijvoeglijk naamwoord en bijwoordhelder, goed licht ontvangend: een lichte kamer2lichtIbijvoeglijk naamwoord en bijwoord1niet zwaar; zie ook bij wegen ;2duizelig: licht in het hoofd zijn ;3beweeglijk, vlug, gemakkelijk te hanteren: een licht fietsje ;4niet al te stevig en degelijk: licht en dicht gebouwd ;5 gemakkelijk te verwerken, te verteren: lichte lectuur ; lichte kost ;6 gering: een lichte verkoudheid ;7 lichtzinnig: van lichte zeden ;IIbijwoord1gemakkelijk, gauw: niet licht kwaad worden ;2heel waarschijnlijk: dat krijg je licht gedaan ;3in ieder geval, zonder bezwaar: je kunt het licht proberen ;4niet in hoge mate, niet ernstig: licht geblesseerd zijn ;iets te licht opnemenhet onderschatten
1 Elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen (met een golflengte van 420-780nm). 2 Niet zwaar.
inrichting voor het verlichten van de weg(koplicht)of het uitzenden van een lichtsignaal
trilling als van voorbijrijdend verkeer;door enkele personen gevoeld
schijnsellamp, luxknapperdtengerlumineus, bleek, helder, klaarluchtiglichtzinnigzachtgeringgauw, gemakkelijk, vlug
".

Defenitie licht

De definitie van licht is: "Ihet -woordlichten1schijnsel;2lichtgevend voorwerp, lamp; zie ook bij betimmeren , 1 groen , korenmaat ;3venster boven een deur;4gezichtsvermogen:iemand het licht in de ogen niet gunneniem. heel weinig gunnen;5 figuurlijk plotseling inzicht: er ging hem een licht op ;zijn licht ergens op of over laten schijnen(als deskundige) zijn gedachten (hardop) ergens over laten gaan;6 slim persoon, knapperd: het is geen licht ;7 openbaarheid, bekendheid;aan het licht brengenbekend maken;in het licht gevenpubliceren;aan het licht komenbekend worden;in het licht stellenduidelijk laten zien;8 levenslicht;het licht schenken aanbaren, het leven geven aan;het licht ziena) geboren worden; b) verschijnen; c) een bijzondere ervaring beleven, bijv. de dingen plotseling beter of in een ander verband menen te zien, een goddelijke openbaring ten deel vallen of een hogere waarheid ontdekken, waardoor het leven een ander beloop krijgt;IIbijvoeglijk naamwoord en bijwoordhelder, goed licht ontvangend: een lichte kamer2lichtIbijvoeglijk naamwoord en bijwoord1niet zwaar; zie ook bij wegen ;2duizelig: licht in het hoofd zijn ;3beweeglijk, vlug, gemakkelijk te hanteren: een licht fietsje ;4niet al te stevig en degelijk: licht en dicht gebouwd ;5 gemakkelijk te verwerken, te verteren: lichte lectuur ; lichte kost ;6 gering: een lichte verkoudheid ;7 lichtzinnig: van lichte zeden ;IIbijwoord1gemakkelijk, gauw: niet licht kwaad worden ;2heel waarschijnlijk: dat krijg je licht gedaan ;3in ieder geval, zonder bezwaar: je kunt het licht proberen ;4niet in hoge mate, niet ernstig: licht geblesseerd zijn ;iets te licht opnemenhet onderschatten
1 Elektromagnetische golven die met het oog kunnen worden waargenomen (met een golflengte van 420-780nm). 2 Niet zwaar.
inrichting voor het verlichten van de weg(koplicht)of het uitzenden van een lichtsignaal
trilling als van voorbijrijdend verkeer;door enkele personen gevoeld
schijnsellamp, luxknapperdtengerlumineus, bleek, helder, klaarluchtiglichtzinnigzachtgeringgauw, gemakkelijk, vlug
".