leven

Betekenis leven

De betekenis van leven is: "` le - venI (leefde, h. geleefd)1behoren tot de wezens die groei, bloei en dood doormaken; niet beweging- of zielloos zijn; figuurlijk krachtige werkzaamheid ontwikkelen, zich doen gelden;2bestaan, zijn bestaan voeren, wonen;3leven vanzich voeden met, in zijn onderhoud voorzien door;4zijn leven inrichten, doorbrengen: rustig leven ;leven en laten levenieder het zijne gunnen, met de belangen van anderen rekening houden;5 in zijn element zijn, zijn ware bestemming gevonden hebben: hij leeft, als hij kan studeren ;6 handelen, omgaan: kinderen leven vaak wild met hun speelgoed ;7 voortbestaan: nog leven in de herinnering ;8 bewegingen maken als teken van leven: het begint te leven in het net ; krioelen: het leeft van de vis in die vijver ;IIhet -woordlevens in bet 1 en 91bestaan, het levend zijn: op leven en dood ;in het leven roependoen ontstaan;het leven laten, het leven erbij inschietensterven;om het leven komensterven;om het leven brengendoden;iem. naar het leven staandreigen te doden;geen leven hebbeneen ongelukkig, ondraaglijk bestaan hebben; zie ook bijbrood , bruin , lust en welzijn ;2de wereld, de menselijke bedrijvigheid: reeds jong in het leven komen te staan ;3bedrijvigheid, werkzaamheid: het economische leven ;in het leven zittenprostitutie bedrijven;4manier van leven: een heerlijk leven leiden ;5 tijd dat men leeft: dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt ;wel heb ik van mijn leven? & al zijn leven!uitroepen van verbazing of verrassing;president voor het levenpresident zolang men leeft;6 de werkelijkheid, de natuur: naar het leven getekend ;7 drukte, lawaai: een leven als een oordeel ; zie ook bij brouwerij ;8 het levende vlees: het leven raken ;9 levensbeschrijving: in die boekenkast staan diverse levens van heiligen
Het doormaken van het leven.
soort van uitgelekte zure melk, op yoghurt gelijkende waar; in Egypte en omgeving
bestaan, wonenhandelen, omgaankrioelenaanzijn, bestaan, vita, hachjebedrijvigheid, werkzaamheiddrukte, herrie, lawaai, reuring, rumoerlevensbeschrijvingpoeder
".

Defenitie leven

De definitie van leven is: "` le - venI (leefde, h. geleefd)1behoren tot de wezens die groei, bloei en dood doormaken; niet beweging- of zielloos zijn; figuurlijk krachtige werkzaamheid ontwikkelen, zich doen gelden;2bestaan, zijn bestaan voeren, wonen;3leven vanzich voeden met, in zijn onderhoud voorzien door;4zijn leven inrichten, doorbrengen: rustig leven ;leven en laten levenieder het zijne gunnen, met de belangen van anderen rekening houden;5 in zijn element zijn, zijn ware bestemming gevonden hebben: hij leeft, als hij kan studeren ;6 handelen, omgaan: kinderen leven vaak wild met hun speelgoed ;7 voortbestaan: nog leven in de herinnering ;8 bewegingen maken als teken van leven: het begint te leven in het net ; krioelen: het leeft van de vis in die vijver ;IIhet -woordlevens in bet 1 en 91bestaan, het levend zijn: op leven en dood ;in het leven roependoen ontstaan;het leven laten, het leven erbij inschietensterven;om het leven komensterven;om het leven brengendoden;iem. naar het leven staandreigen te doden;geen leven hebbeneen ongelukkig, ondraaglijk bestaan hebben; zie ook bijbrood , bruin , lust en welzijn ;2de wereld, de menselijke bedrijvigheid: reeds jong in het leven komen te staan ;3bedrijvigheid, werkzaamheid: het economische leven ;in het leven zittenprostitutie bedrijven;4manier van leven: een heerlijk leven leiden ;5 tijd dat men leeft: dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt ;wel heb ik van mijn leven? & al zijn leven!uitroepen van verbazing of verrassing;president voor het levenpresident zolang men leeft;6 de werkelijkheid, de natuur: naar het leven getekend ;7 drukte, lawaai: een leven als een oordeel ; zie ook bij brouwerij ;8 het levende vlees: het leven raken ;9 levensbeschrijving: in die boekenkast staan diverse levens van heiligen
Het doormaken van het leven.
soort van uitgelekte zure melk, op yoghurt gelijkende waar; in Egypte en omgeving
bestaan, wonenhandelen, omgaankrioelenaanzijn, bestaan, vita, hachjebedrijvigheid, werkzaamheiddrukte, herrie, lawaai, reuring, rumoerlevensbeschrijvingpoeder
".