les-en cursusgeldwet

Betekenis les-en cursusgeldwet

De betekenis van les-en cursusgeldwet is: "Wet van 7 juli 1987,tot uitbreiding van de lesgeldregeling tot de groep 16-tot 18-jarigen, vervanging van en intrekking van de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen alsmede intrekking van de School-en cursusgeldwet 1972.Lesgeld is verschuldigd ter zake van het door een leerling die vóór de aanvang van het desbetreffende cursusjaar de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs-daaronder begrepen de van het onderwijs deel uitmakende praktijktijd-aan een dagschool. Cursusgeld is verschuldigd ter zake van het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs aan avondscholen, dag-avondscholen en cursussen
".

Defenitie les-en cursusgeldwet

De definitie van les-en cursusgeldwet is: "Wet van 7 juli 1987,tot uitbreiding van de lesgeldregeling tot de groep 16-tot 18-jarigen, vervanging van en intrekking van de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen alsmede intrekking van de School-en cursusgeldwet 1972.Lesgeld is verschuldigd ter zake van het door een leerling die vóór de aanvang van het desbetreffende cursusjaar de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt, volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs-daaronder begrepen de van het onderwijs deel uitmakende praktijktijd-aan een dagschool. Cursusgeld is verschuldigd ter zake van het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs aan avondscholen, dag-avondscholen en cursussen
".