lerarenopleiding voor eerstegraads bevoegdheid

Betekenis lerarenopleiding voor eerstegraads bevoegdheid

De betekenis van lerarenopleiding voor eerstegraads bevoegdheid is: "Eerstegraads docenten hebben veelal een universitaire opleiding gevolgd voor het vak waarin zij lesgeven of hebben een speciale deeltijdopleiding (voormalig MO-B) gevolgd. Sinds de invoering van de twee-fasenstructuur voor het w.o.bestaat een tweede fase universitaire lerarenopleiding (u.l.o.).Voorheen kon via een aanvullende korte didactische cursus een eerstegraads bevoegdheid worden verkregen. De u.l.o. is een éénjarige voltijd beroepsopleiding waarin universiteiten, hogescholen en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken. Een half jaar hiervan is stage. Behalve de voltijdopleiding bestaat ook nog een deeltijdvariant voor eerstegraads lerarenopleiding in het h.b.o
".

Defenitie lerarenopleiding voor eerstegraads bevoegdheid

De definitie van lerarenopleiding voor eerstegraads bevoegdheid is: "Eerstegraads docenten hebben veelal een universitaire opleiding gevolgd voor het vak waarin zij lesgeven of hebben een speciale deeltijdopleiding (voormalig MO-B) gevolgd. Sinds de invoering van de twee-fasenstructuur voor het w.o.bestaat een tweede fase universitaire lerarenopleiding (u.l.o.).Voorheen kon via een aanvullende korte didactische cursus een eerstegraads bevoegdheid worden verkregen. De u.l.o. is een éénjarige voltijd beroepsopleiding waarin universiteiten, hogescholen en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken. Een half jaar hiervan is stage. Behalve de voltijdopleiding bestaat ook nog een deeltijdvariant voor eerstegraads lerarenopleiding in het h.b.o
".