kwaad

Betekenis kwaad

De betekenis van kwaad is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1slecht, verkeerd, ongunstig, gevaarlijk, schadelijk;niet kwaadvrij goed, heel aardig;het niet kwaad menengoede bedoelingen hebben;het te kwaad krijgena) in een moeilijke of gevaarlijke toestand geraken; b) sterk geƫmotioneerd raken;het te kwaad met iets hebbenmoeilijkheden met iets hebben, zich iets zeer aantrekken;zo goed en zo kwaad als het gaatzo goed men kan (met geringe middelen, onder ongunstige omstandigheden);geen kwaad woord over iem. (weten te) zeggenniets slechts;een kwade dronk (over zich) hebbenagressief en vervelend worden als men dronken is; zie ook bijbloed , geld , reuk , trouw (II, bet 1) en vlieg ;2negatieve gevoelens tegenover iem. of iets koesterend, boos, vertoornd; kwaad zijn op iem. ; zich kwaad maken ;IIhet -woordkwadenwat slecht, verkeerd, schadelijk is; slechte daad: het kwaad was al geschied ;geen kwaad kunnengeen schade of nadeel veroorzaken;geen kwaad kunnen doen bij iem.zeer bij iem. in de gunst staan;van kwaad tot ergersteeds slechter;van twee kwaden het beste kiezenhet minst erge van twee zaken verkiezen;ten kwade duidenin onvriendelijke zin opvatten, kwalijk nemen;zich van geen kwaad bewustniet wetend dat men iets verkeerds gedaan heeft;een noodzakelijk kwaadiets vervelends of slechts waar men helaas niet buiten kan; zie ook bijlonen en prins
slechtgehumeurd, slecht
gallisch, nijdig, pissig, razend, boos, gebelgd, koleirig, vertoornderg, ernstigschadelijk, gevaarlijk
".

Defenitie kwaad

De definitie van kwaad is: "Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoord1slecht, verkeerd, ongunstig, gevaarlijk, schadelijk;niet kwaadvrij goed, heel aardig;het niet kwaad menengoede bedoelingen hebben;het te kwaad krijgena) in een moeilijke of gevaarlijke toestand geraken; b) sterk geƫmotioneerd raken;het te kwaad met iets hebbenmoeilijkheden met iets hebben, zich iets zeer aantrekken;zo goed en zo kwaad als het gaatzo goed men kan (met geringe middelen, onder ongunstige omstandigheden);geen kwaad woord over iem. (weten te) zeggenniets slechts;een kwade dronk (over zich) hebbenagressief en vervelend worden als men dronken is; zie ook bijbloed , geld , reuk , trouw (II, bet 1) en vlieg ;2negatieve gevoelens tegenover iem. of iets koesterend, boos, vertoornd; kwaad zijn op iem. ; zich kwaad maken ;IIhet -woordkwadenwat slecht, verkeerd, schadelijk is; slechte daad: het kwaad was al geschied ;geen kwaad kunnengeen schade of nadeel veroorzaken;geen kwaad kunnen doen bij iem.zeer bij iem. in de gunst staan;van kwaad tot ergersteeds slechter;van twee kwaden het beste kiezenhet minst erge van twee zaken verkiezen;ten kwade duidenin onvriendelijke zin opvatten, kwalijk nemen;zich van geen kwaad bewustniet wetend dat men iets verkeerds gedaan heeft;een noodzakelijk kwaadiets vervelends of slechts waar men helaas niet buiten kan; zie ook bijlonen en prins
slechtgehumeurd, slecht
gallisch, nijdig, pissig, razend, boos, gebelgd, koleirig, vertoornderg, ernstigschadelijk, gevaarlijk
".