kredietinstellingen van zone B

Betekenis kredietinstellingen van zone B

De betekenis van kredietinstellingen van zone B is: "alle particuliere en openbare ondernemingen die een vergunning hebben verkregen buiten zone A en die voldoen aan de definitie van artikel 1,eerste streepje, van Richtlijn 77/780/EEG, inclusief hun bijkantoren in de Gemeenschap
".

Defenitie kredietinstellingen van zone B

De definitie van kredietinstellingen van zone B is: "alle particuliere en openbare ondernemingen die een vergunning hebben verkregen buiten zone A en die voldoen aan de definitie van artikel 1,eerste streepje, van Richtlijn 77/780/EEG, inclusief hun bijkantoren in de Gemeenschap
".