kortsluiting

Betekenis kortsluiting

De betekenis van kortsluiting is: "` kort - slui - tingde -woord (vrouwelijk)kortsluitingenhet ontstaan van een verbinding met een zeer geringe weerstand tussen twee of meer punten waartussen een elektrische spanning bestaat: door een defect in het strijkijzer ontstond er kortsluiting ; figuurlijk strubbelingen die de geregelde voortgang belemmeren
een ongewilde verbinding met een te verwaarlozen elektrische weerstand tussen twee of meer punten waartussen een elektrische spanning staat, waardoor de stroomsterkte zeer groot wordt en de geleidedraden ontoelaatbaar warm worden
synaptisch mechanisme waardoor de prikkelende en remmende impulsen elkaar negeren en zo een veto-operatie implementeren;het genereren van een actiepotentiaal wordt op deze manier voorkomen
Toevallige of opzettelijk tot stand gebrachte verbinding of aanraking tussen twee elektrisch niet geïsoleerde punten van een geleider of van verschillende geleiders, waardoor de weerstand van de stroomkring verkleind wordt en de stroomsterkte vergroot, wat in extreme gevallen tot gloeien van de draden kan leiden
".

Defenitie kortsluiting

De definitie van kortsluiting is: "` kort - slui - tingde -woord (vrouwelijk)kortsluitingenhet ontstaan van een verbinding met een zeer geringe weerstand tussen twee of meer punten waartussen een elektrische spanning bestaat: door een defect in het strijkijzer ontstond er kortsluiting ; figuurlijk strubbelingen die de geregelde voortgang belemmeren
een ongewilde verbinding met een te verwaarlozen elektrische weerstand tussen twee of meer punten waartussen een elektrische spanning staat, waardoor de stroomsterkte zeer groot wordt en de geleidedraden ontoelaatbaar warm worden
synaptisch mechanisme waardoor de prikkelende en remmende impulsen elkaar negeren en zo een veto-operatie implementeren;het genereren van een actiepotentiaal wordt op deze manier voorkomen
Toevallige of opzettelijk tot stand gebrachte verbinding of aanraking tussen twee elektrisch niet geïsoleerde punten van een geleider of van verschillende geleiders, waardoor de weerstand van de stroomkring verkleind wordt en de stroomsterkte vergroot, wat in extreme gevallen tot gloeien van de draden kan leiden
".