komen

Betekenis komen

De betekenis van komen is: "` ko - men(kwam, is gekomen)1in beweging zijn, zich voortbewegen (beschouwd vanuit het eindpunt van die beweging); naderen: kom je morgen bij me? ; de bal kwam dicht bij het doel ;2beginnen te bestaan: de winter komt snel dit jaar ; voorlopig komt er geen oorlog ;3als hulpwerkwoord: komen eten ; ook gebruikt als hulpwerkwoord voor sommige werkwoorden die met aan- beginnen: aan komen draven, komen aandraven, aangedraafd komen, is komen aandraven, is aan komen draven ; komen brengen ;aan iets komena) aanraken; b) krijgen, weten te verkrijgen;achter iets komente weten komen, ontdekken;er komenslagen, iets tot een goed einde brengen;dat komt weldat zal zeker gebeuren of tot stand komen;daar komt niets vandat zal wel niet gebeuren of geen goed resultaat opleveren;daar komt niets van (in), daar kan niets van komendat gaat niet door, dat is ongewenst;tot iets komen, ertoe komenhet besluit nemen tot iets, aan iets beginnen;komen opbedragen, kosten;komen te (met onbep. wijs), in een toestand geraken:komen te staan, komen te sterven ;dat komt ervan!zulke schadelijke gevolgen kan dit hebben! (als waarschuwing achteraf)
1 Bewegen van verder weg naar dichterbij. 2 Een orgasme hebben, klaarkomen.
aanlopen, arriveren, aankomen, naderen, verschijnengerakengevallen, passeren
".

Defenitie komen

De definitie van komen is: "` ko - men(kwam, is gekomen)1in beweging zijn, zich voortbewegen (beschouwd vanuit het eindpunt van die beweging); naderen: kom je morgen bij me? ; de bal kwam dicht bij het doel ;2beginnen te bestaan: de winter komt snel dit jaar ; voorlopig komt er geen oorlog ;3als hulpwerkwoord: komen eten ; ook gebruikt als hulpwerkwoord voor sommige werkwoorden die met aan- beginnen: aan komen draven, komen aandraven, aangedraafd komen, is komen aandraven, is aan komen draven ; komen brengen ;aan iets komena) aanraken; b) krijgen, weten te verkrijgen;achter iets komente weten komen, ontdekken;er komenslagen, iets tot een goed einde brengen;dat komt weldat zal zeker gebeuren of tot stand komen;daar komt niets vandat zal wel niet gebeuren of geen goed resultaat opleveren;daar komt niets van (in), daar kan niets van komendat gaat niet door, dat is ongewenst;tot iets komen, ertoe komenhet besluit nemen tot iets, aan iets beginnen;komen opbedragen, kosten;komen te (met onbep. wijs), in een toestand geraken:komen te staan, komen te sterven ;dat komt ervan!zulke schadelijke gevolgen kan dit hebben! (als waarschuwing achteraf)
1 Bewegen van verder weg naar dichterbij. 2 Een orgasme hebben, klaarkomen.
aanlopen, arriveren, aankomen, naderen, verschijnengerakengevallen, passeren
".