klok

Betekenis klok

De betekenis van klok is: "de -woordklokken1uurwerk; metalen kelk met klepel;dat klinkt als een klokdat is volkomen in orde;op de klok werkenmet nauwkeurige tijdindeling;aan de grote klok hangenalom rondvertellen;een man van de klokdie zich nauwkeurig aan vaste tijden houdt;het klokje van gehoorzaamheidde tijd waarop men iets minder aangenaams moet doen, vooral de tijd voor kinderen om naar bed te gaan;de klok achteruit zetten, figterugkeren naar een vroegere, nu verouderde toestand; zie ook bijklepel , klokke ;2stolp; klokvormige bloem2klokde -woord (mannelijk)klokkenslok3klokde -woord (vrouwelijk)klokken= 1 kloek
1)elk van de schakelingen of registers in een de computer die een bepaalde functie verricht op het gebied van synchronisatie of van registratie van de benutting van verstreken tijd, dan wel actief is t.a.v. de besteding van de momentane tijd; 2)een schakeling die regelmatig signalen genereert die gebruikt worden voor synchronisatie
register waarvan de inhoud zich overeenkomstig de tijd van de dag wijzigt, zodanig dat ook de werkelijk verstreken tijd kan worden gemeten (o.a.voor doorberekeningsdoeleinden) en op ingestelde tijdstippen onderbrekingssignalen kunnen worden gegeven
uurwerkbelstolpkloek
".

Defenitie klok

De definitie van klok is: "de -woordklokken1uurwerk; metalen kelk met klepel;dat klinkt als een klokdat is volkomen in orde;op de klok werkenmet nauwkeurige tijdindeling;aan de grote klok hangenalom rondvertellen;een man van de klokdie zich nauwkeurig aan vaste tijden houdt;het klokje van gehoorzaamheidde tijd waarop men iets minder aangenaams moet doen, vooral de tijd voor kinderen om naar bed te gaan;de klok achteruit zetten, figterugkeren naar een vroegere, nu verouderde toestand; zie ook bijklepel , klokke ;2stolp; klokvormige bloem2klokde -woord (mannelijk)klokkenslok3klokde -woord (vrouwelijk)klokken= 1 kloek
1)elk van de schakelingen of registers in een de computer die een bepaalde functie verricht op het gebied van synchronisatie of van registratie van de benutting van verstreken tijd, dan wel actief is t.a.v. de besteding van de momentane tijd; 2)een schakeling die regelmatig signalen genereert die gebruikt worden voor synchronisatie
register waarvan de inhoud zich overeenkomstig de tijd van de dag wijzigt, zodanig dat ook de werkelijk verstreken tijd kan worden gemeten (o.a.voor doorberekeningsdoeleinden) en op ingestelde tijdstippen onderbrekingssignalen kunnen worden gegeven
uurwerkbelstolpkloek
".