keren

Betekenis keren

De betekenis van keren is: "` ke - ren(keerde, h. en is gekeerd)1wenden; draaien;in zichzelf gekeerdweinig omgang of aanraking met andere mensen hebbend, teruggetrokken;2tegenhouden, afwenden: het kwaad is niet meer te keren ;3veranderen: het getij kan keren ;ten goede keren, ten beste kereneen gunstige wending nemen;Zuid-Nederlands wisselen, voorbijgaan: het keren van het seizoen, de jaargetijden ;het keren van de jaren(bij vrouwen) ter aanduiding van de overgangsjaren;4 vooral Zuid-Nederlands terugkeren, terugkomen:per kerende postper omgaande;5 binnenste buiten brengen: een jas keren ;6zich kereneen wending nemen;zich keren tegentegenwerken, zich verzetten tegen;7 Zuid-Nederlands uithouden, harden: het ergens kunnen keren ;8 Zuid-Nederlands zuur worden: de melk is gekeerd2` ke - ren(keerde, h. gekeerd)vooral Zuid-Nederlands vegen (met een bezem); schoonvegen: de wind keert het losse zand voor zich uit ;nieuwe borstels (bezems) keren goednieuwe bezems vegen schoon
draaien, wendenterugkeren, terugkomenwisselenveranderenweren, afwenden, beletten, tegenhouden, voorkomenomzettenschoonvegen, vegenharden, uithoudenzuur worden
".

Defenitie keren

De definitie van keren is: "` ke - ren(keerde, h. en is gekeerd)1wenden; draaien;in zichzelf gekeerdweinig omgang of aanraking met andere mensen hebbend, teruggetrokken;2tegenhouden, afwenden: het kwaad is niet meer te keren ;3veranderen: het getij kan keren ;ten goede keren, ten beste kereneen gunstige wending nemen;Zuid-Nederlands wisselen, voorbijgaan: het keren van het seizoen, de jaargetijden ;het keren van de jaren(bij vrouwen) ter aanduiding van de overgangsjaren;4 vooral Zuid-Nederlands terugkeren, terugkomen:per kerende postper omgaande;5 binnenste buiten brengen: een jas keren ;6zich kereneen wending nemen;zich keren tegentegenwerken, zich verzetten tegen;7 Zuid-Nederlands uithouden, harden: het ergens kunnen keren ;8 Zuid-Nederlands zuur worden: de melk is gekeerd2` ke - ren(keerde, h. gekeerd)vooral Zuid-Nederlands vegen (met een bezem); schoonvegen: de wind keert het losse zand voor zich uit ;nieuwe borstels (bezems) keren goednieuwe bezems vegen schoon
draaien, wendenterugkeren, terugkomenwisselenveranderenweren, afwenden, beletten, tegenhouden, voorkomenomzettenschoonvegen, vegenharden, uithoudenzuur worden
".