integratie

Betekenis integratie

De betekenis van integratie is: "in - te` gra - tie[-(t)sie](«Engels«Latijn)de -woord (vrouwelijk)integratieshet integreren of geïntegreerd-worden, het tot stand brengen van een eenheid; het opnemen in een groter geheel, vooral van personen van ander ras of andere cultuur in een samenleving; samenvoeging van bedrijven die elkaar in de bewerking van een product opvolgen; samenwerking van staten om een economisch geheel te vormen: de Europese integratie
1.assimilatie, anabolisme; 2.het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenhedentot één geheel op een hoger niveau
assimilatie;anabolisme;het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenheden tot een geheel op een hoger niveau
Daarmee wordt bedoeld dat ontwikkelingslanden aanvaarden dat hun handelsbeleid meer en meer zal worden gebaseerd op de GATT-regels die voor de(ontwikkelde)industrielanden gelden.
de opbouw tot een harmonische persoonlijkheid uit de correlatie en de opbouw van de verschillende geestelijke eigenschappen en ervaringen
".

Defenitie integratie

De definitie van integratie is: "in - te` gra - tie[-(t)sie](«Engels«Latijn)de -woord (vrouwelijk)integratieshet integreren of geïntegreerd-worden, het tot stand brengen van een eenheid; het opnemen in een groter geheel, vooral van personen van ander ras of andere cultuur in een samenleving; samenvoeging van bedrijven die elkaar in de bewerking van een product opvolgen; samenwerking van staten om een economisch geheel te vormen: de Europese integratie
1.assimilatie, anabolisme; 2.het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenhedentot één geheel op een hoger niveau
assimilatie;anabolisme;het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenheden tot een geheel op een hoger niveau
Daarmee wordt bedoeld dat ontwikkelingslanden aanvaarden dat hun handelsbeleid meer en meer zal worden gebaseerd op de GATT-regels die voor de(ontwikkelde)industrielanden gelden.
de opbouw tot een harmonische persoonlijkheid uit de correlatie en de opbouw van de verschillende geestelijke eigenschappen en ervaringen
".