inrichting

Betekenis inrichting

De betekenis van inrichting is: "` in - rich - tingde -woord (vrouwelijk)inrichtingen1het inrichten, vooral van een woning: de inrichting kost veel tijd ; de inrichting van een bedrijf ;2dat wat in een woning hoort, meubels e.d., meubilering: zijn inrichting is volkomen vernield ;3toestel, apparaat: een inrichting voor het vervaardigen van nietjes ;4instelling, gebouw voor een bep. doel: een inrichting tot verpleging van geesteszieken ;hij is in een inrichting opgenomenter verpleging (vooral voor een psychische stoornis);5 Zuid-Nederlands organisatie; het organiseren, ook keer dat iets georganiseerd wordt
een bedrijf of een andere inrichting die voor industriƫle doeleinden of voor het openbaar nut wordt gebruikt en die luchtverontreiniging kan veroorzaken
erkende slachtinrichting, erkende uitsnijderij, erkend koelhuis of vrieshuis
iedere ruimte waar visserijprodukten worden bewerkt, verwerkt, gekoeld, ingevroren, verpakt of opgeslagen. Afslagen en groothandelsmarkten waar produkten uitsluitend worden uitgestald en in het groot worden verkocht, worden niet als inrichtingen beschouwd
constructie, indeling, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdelingmeubileringapparaat, toestel, installatiegesticht, centrum, instelling, tehuisorganisatiebestel, dispositie
".

Defenitie inrichting

De definitie van inrichting is: "` in - rich - tingde -woord (vrouwelijk)inrichtingen1het inrichten, vooral van een woning: de inrichting kost veel tijd ; de inrichting van een bedrijf ;2dat wat in een woning hoort, meubels e.d., meubilering: zijn inrichting is volkomen vernield ;3toestel, apparaat: een inrichting voor het vervaardigen van nietjes ;4instelling, gebouw voor een bep. doel: een inrichting tot verpleging van geesteszieken ;hij is in een inrichting opgenomenter verpleging (vooral voor een psychische stoornis);5 Zuid-Nederlands organisatie; het organiseren, ook keer dat iets georganiseerd wordt
een bedrijf of een andere inrichting die voor industriƫle doeleinden of voor het openbaar nut wordt gebruikt en die luchtverontreiniging kan veroorzaken
erkende slachtinrichting, erkende uitsnijderij, erkend koelhuis of vrieshuis
iedere ruimte waar visserijprodukten worden bewerkt, verwerkt, gekoeld, ingevroren, verpakt of opgeslagen. Afslagen en groothandelsmarkten waar produkten uitsluitend worden uitgestald en in het groot worden verkocht, worden niet als inrichtingen beschouwd
constructie, indeling, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdelingmeubileringapparaat, toestel, installatiegesticht, centrum, instelling, tehuisorganisatiebestel, dispositie
".