inreisvisum

Betekenis inreisvisum

De betekenis van inreisvisum is: "overeenkomstig uit hoofde van artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgestelde besluiten afgegeven vergunning of genomen beslissing van een Lid-Staat waarbij het een persoon voor wie ter zake van betreding van het grondgebied van die Lid-Staat de visumplicht geldt, wordt toegestaan die Lid-Staat binnen te komen, mits aan de andere inreisvoorwaarden is voldaan
vergunning of beslissing van een Lid-Staat waarbij het een vreemdeling wordt toegestaan het grondgebied van die Lid-Staat binnen te komen mits aan de andere inreisvoorwaarden is voldaan
".

Defenitie inreisvisum

De definitie van inreisvisum is: "overeenkomstig uit hoofde van artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgestelde besluiten afgegeven vergunning of genomen beslissing van een Lid-Staat waarbij het een persoon voor wie ter zake van betreding van het grondgebied van die Lid-Staat de visumplicht geldt, wordt toegestaan die Lid-Staat binnen te komen, mits aan de andere inreisvoorwaarden is voldaan
vergunning of beslissing van een Lid-Staat waarbij het een vreemdeling wordt toegestaan het grondgebied van die Lid-Staat binnen te komen mits aan de andere inreisvoorwaarden is voldaan
".