idioom

Betekenis idioom

De betekenis van idioom is: "idi` oom(¬ęGrieks)het -woordidiomen1eigenaardigheid van een taal, taaleigen;2tongval, dialect
Uitdrukkingen en zegswijzen uit een bepaalde taal.
taaleigendialect, tongval
".

Defenitie idioom

De definitie van idioom is: "idi` oom(¬ęGrieks)het -woordidiomen1eigenaardigheid van een taal, taaleigen;2tongval, dialect
Uitdrukkingen en zegswijzen uit een bepaalde taal.
taaleigendialect, tongval
".