geleide economie

Betekenis geleide economie

De betekenis van geleide economie is: "Gehele of gedeeltelijke imperatieve ordening van het economisch gebeuren door de overheid d.m.v. meerjarenplannen. In de planeconomie onderscheidt men verschillende graden van centralisering en overheidsingrijpen. De totaal gecentraliseerde economische planning is typisch voor de socialistische staten. De selectieve gecentraliseerde economische planning wordt vooral verdedigd door voorvechters van het plansocialisme. Planeconomie onderscheidt zich door haar imperatief karakter van de geleide economie.; de economische orde waarbij alle economische beslissingen worden genomen door de overheid, in tegenstelling tot een vrije markteconomie. De coördinatie van het economische proces die anders door de marktprijsvorming tot stand wordt gebracht, moet bij een centraal geleide economie door overheidsmaatregelen worden bereikt. Er behoort dan ook een alomvattend en gedetailleerd economisch plan bij. Er kunnen wel prijzen ontstaan, doch deze hebben dan niet het karakter van marktprijzen en dienen alleen om goederenhoeveelheden vergelijkbaar te maken. Soms verstaat men er ook onder stelsels met vrijheid van consumptie en/of beroepskeuze. Produktie, investeringen, inkomensverdeling en internationale handel zijn dan in overheidshanden
".

Defenitie geleide economie

De definitie van geleide economie is: "Gehele of gedeeltelijke imperatieve ordening van het economisch gebeuren door de overheid d.m.v. meerjarenplannen. In de planeconomie onderscheidt men verschillende graden van centralisering en overheidsingrijpen. De totaal gecentraliseerde economische planning is typisch voor de socialistische staten. De selectieve gecentraliseerde economische planning wordt vooral verdedigd door voorvechters van het plansocialisme. Planeconomie onderscheidt zich door haar imperatief karakter van de geleide economie.; de economische orde waarbij alle economische beslissingen worden genomen door de overheid, in tegenstelling tot een vrije markteconomie. De coördinatie van het economische proces die anders door de marktprijsvorming tot stand wordt gebracht, moet bij een centraal geleide economie door overheidsmaatregelen worden bereikt. Er behoort dan ook een alomvattend en gedetailleerd economisch plan bij. Er kunnen wel prijzen ontstaan, doch deze hebben dan niet het karakter van marktprijzen en dienen alleen om goederenhoeveelheden vergelijkbaar te maken. Soms verstaat men er ook onder stelsels met vrijheid van consumptie en/of beroepskeuze. Produktie, investeringen, inkomensverdeling en internationale handel zijn dan in overheidshanden
".