geheim

Betekenis geheim

De betekenis van geheim is: "ge` heim(¬ęDuits)Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoordniet bekend gemaakt, verborgen gehouden;geheime dienstspionagedienst;geheim agentlid van de geheime dienst;geheime politiepolitieafdeling die niet in het openbaar functioneert;geheim gemakzie bij gemak (bet 3) ;IIhet -woordgeheimenniet bekendgemaakt feit; verborgenheid;een publiek geheimiets wat geheim zou moeten zijn, maar algemeen bekend is;het geheim bezitten vande manier van vervaardigen of toebereiden kennen, veelal fig bijzonder bedreven zijn in;dat is mijn geheimdie kunst versta ik;een geheim (kunnen) bewarenniet de neiging hebben een geheim openbaar te maken;geen geheimen voor iem. hebbenniets voor iem. verborgen houden; zie ook bijsmid
betekent dat de know-how als geheel of wat de precieze samenhang en onderlinge verhouding van de verschillende componenten betreft, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; de term is niet bedoeld in de enge zin dat elke individuele component van de know-how geheel onbekend of buiten het bedrijf van de franchisegever onbeschikbaar moet zijn
Veiligheidsclassificatie-aanduiding
ondergronds, bedekt, beloken, heimelijk, verborgen, verdokenheimelijkheid, verborgenheidachterliggend, cryptisch, onbekendvertrouwelijkesoterisch, occult
".

Defenitie geheim

De definitie van geheim is: "ge` heim(¬ęDuits)Ibijvoeglijk naamwoord en bijwoordniet bekend gemaakt, verborgen gehouden;geheime dienstspionagedienst;geheim agentlid van de geheime dienst;geheime politiepolitieafdeling die niet in het openbaar functioneert;geheim gemakzie bij gemak (bet 3) ;IIhet -woordgeheimenniet bekendgemaakt feit; verborgenheid;een publiek geheimiets wat geheim zou moeten zijn, maar algemeen bekend is;het geheim bezitten vande manier van vervaardigen of toebereiden kennen, veelal fig bijzonder bedreven zijn in;dat is mijn geheimdie kunst versta ik;een geheim (kunnen) bewarenniet de neiging hebben een geheim openbaar te maken;geen geheimen voor iem. hebbenniets voor iem. verborgen houden; zie ook bijsmid
betekent dat de know-how als geheel of wat de precieze samenhang en onderlinge verhouding van de verschillende componenten betreft, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; de term is niet bedoeld in de enge zin dat elke individuele component van de know-how geheel onbekend of buiten het bedrijf van de franchisegever onbeschikbaar moet zijn
Veiligheidsclassificatie-aanduiding
ondergronds, bedekt, beloken, heimelijk, verborgen, verdokenheimelijkheid, verborgenheidachterliggend, cryptisch, onbekendvertrouwelijkesoterisch, occult
".