gecontroleerde onderneming

Betekenis gecontroleerde onderneming

De betekenis van gecontroleerde onderneming is: "iedere onderneming waarin een natuurlijke persoon of een juridisch lichaam: a) de meerderheid bezit van de stemrechten van de aandeelhouders; of; b) het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-,leidinggevend of toezichthoudend orgaan te benoemen of te ontslaan en tevens aandeelhouder van de betrokken onderneming is; of; c) aandeelhouder is en op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders van de onderneming, alleen de meerderheid beheerst van de stemrechten van de aandeelhouders van de onderneming
".

Defenitie gecontroleerde onderneming

De definitie van gecontroleerde onderneming is: "iedere onderneming waarin een natuurlijke persoon of een juridisch lichaam: a) de meerderheid bezit van de stemrechten van de aandeelhouders; of; b) het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-,leidinggevend of toezichthoudend orgaan te benoemen of te ontslaan en tevens aandeelhouder van de betrokken onderneming is; of; c) aandeelhouder is en op grond van een overeenkomst met andere aandeelhouders van de onderneming, alleen de meerderheid beheerst van de stemrechten van de aandeelhouders van de onderneming
".